വേശ്യയെ പ്രണയിച്ചവൻ [കൃഷ്ണ]

വേശ്യയെ പ്രണയിച്ചവൻ Veshyaye Pranayichavan bY കൃഷ്ണ   ഇന്നും എന്റെ ചിന്തകളെ ഭ്രാന്തമായി കൊല്ലുന്നവൾ.. ഞാൻ അറിഞ്ഞ ആദ്യ പെണ്ണ് എന്റെ ചാരു.. പെണ്ണ് എന്താണ് അവളുടെ ഗന്ധം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഒന്നേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്റെ അമ്മ..അടുപ്പിലെ ചാരത്തിന്റെയും മുടിയിലെ കനെച്ച എണ്ണയും മണമുള്ള എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധം.. അടുക്കള ജോലിക്ക് പോയ ഏതോ ഒരു വീട്ടിലെ മുതലാളിയുടെ വികാരം അതാണ് ഞാൻ.. നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ചു […]

Continue reading

കൃഷ്ണമോഹനം – 7

കൃഷ്ണമോഹനം – 7 krishnamohanam kambikatha part-7 by KriShna | www.Muthuchippi.net
PART-01 | PART-02 | PART-03 | PART-04 | PART-05 | PART-06 Continue…. തീഷ്ണവും
തീ(വവുമായ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുടെ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിന് ശേഷം വലിയമ്മാവന്റെ ദൃഢവും
വിശാലവുമായ മാറിടത്തിൽ അമർന്ന് കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി കുഞ്ഞ് പെണ്ണ് കൃഷ്ണ. അല്പം
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോഹൻ, തന്റെ മാറിടത്തിൽ തല ചായ്ചുറങ്ങുന്ന ആ കിളുന്തിനെ നോക്കി. അവളുടെ
മനോഹരവദനം ഒരു വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന താമരപോലെ തുടുത്തു നിന്നു. ഇളം […]

Continue reading

കൃഷ്ണമോഹനം – 7

കൃഷ്ണമോഹനം – 7 krishnamohanam kambikatha part-7 by KriShna | www.kambikuttan.net PART-01 | PART-02 | PART-03 | PART-04 | PART-05 | PART-06 Continue…. തീഷ്ണവും തീ(വവുമായ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുടെ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിന് ശേഷം വലിയമ്മാവന്റെ ദൃഢവും വിശാലവുമായ മാറിടത്തിൽ അമർന്ന് കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി കുഞ്ഞ് പെണ്ണ് കൃഷ്ണ. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോഹൻ, തന്റെ മാറിടത്തിൽ തല ചായ്ചുറങ്ങുന്ന ആ കിളുന്തിനെ നോക്കി. അവളുടെ മനോഹരവദനം ഒരു വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന താമരപോലെ തുടുത്തു നിന്നു. ഇളം […]

Continue reading

കൃഷ്ണമോഹനം – 7

കൃഷ്ണമോഹനം – 7 krishnamohanam kambikatha part-7 by KriShna | www.kambikuttan.net PART-01 | PART-02 | PART-03 | PART-04 | PART-05 | PART-06 Continue…. തീഷ്ണവും തീ(വവുമായ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുടെ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിന് ശേഷം വലിയമ്മാവന്റെ ദൃഢവും വിശാലവുമായ മാറിടത്തിൽ അമർന്ന് കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി കുഞ്ഞ് പെണ്ണ് കൃഷ്ണ. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോഹൻ, തന്റെ മാറിടത്തിൽ തല ചായ്ചുറങ്ങുന്ന ആ കിളുന്തിനെ നോക്കി. അവളുടെ മനോഹരവദനം ഒരു വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന താമരപോലെ തുടുത്തു നിന്നു. ഇളം […]

Continue reading