നിസ്സഹായൻ 2

നിസ്സഹായൻ 2 NISSAHAYAN 2 KAMBIKATHAKAL AUTHOR : KAMADASAN PREVIOUS PART CLICK HERE ഉള്ളിലെ ഭയം ഒന്ന് അടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ണി ചുറ്റിലും നോക്കി. മുകളില വെളിച്ചം കണ്ട മുറിയിൽ നിന്നും ആണ് കരച്ചിൽ കേട്ടത്. ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഏത് സ്ത്രീ. ഉണ്ണി അമ്പരന്നു. ഉള്ളിൽ പേടി തോന്നിയെങ്കിലും അകത്തു കയറി നോക്കാൻ തന്നെ അവൻ തീരുമാനിച്ചു. സകല ദൈവങ്ങളെയും മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തപ്പിത്തടഞ്ഞു പടികെട്ടു കയറി വരാന്തയിൽ എത്തി. വാതിൽ പതുക്കെ അകത്തേക്ക് […]

Continue reading