ദി റൈഡർ 3 [അർജുൻ അർച്ചന]

ദി റൈഡർ 3 Story : The Rider Part 3 | Author : Arjun Archana | Previous Parts  
ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഒത്തിരി ഗ്യാപ് വന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ( ഇനി ഗ്യാപ്
ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ തുടർന്ന് എഴുതുന്നതാണ്……) നമുക്കു വീണ്ടും അച്ചുവിന്റെയും
അമ്മുവിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാം….. ( ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ
മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതാണ്) ഇപ്പൊ നീ ഈ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ…ഞാൻ ചിലത് പറഞ്ഞാൽ നീ
കേൾക്കുമോ……??” എന്റെ മറുപടിക്കു […]

Continue reading

ദി റൈഡർ 3 [അർജുൻ അർച്ചന]

ദി റൈഡർ 3 Story : The Rider Part 3 | Author : Arjun Archana | Previous Parts   ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഒത്തിരി ഗ്യാപ് വന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ( ഇനി ഗ്യാപ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ തുടർന്ന് എഴുതുന്നതാണ്……) നമുക്കു വീണ്ടും അച്ചുവിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാം….. ( ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതാണ്) ഇപ്പൊ നീ ഈ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ…ഞാൻ ചിലത് പറഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കുമോ……??” എന്റെ മറുപടിക്കു […]

Continue reading

ദി റൈഡർ 2 [അർജുൻ അർച്ചന]

ദി റൈഡർ 2 Story : The Rider Part 2 | Author : Arjun Archana     (കഥയിൽ ചെറിയ ഒരു തിരുത്തു ഉണ്ട് അച്ചു ഫൈനൽ ഇയർ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ഫൈനൽ ഇയർ പിജി ആണ്….) അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉയരുന്നത് എനിക്ക് വെക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു…. അങ്ങനെ അന്നാദ്യമായി ഞാൻ അവളുടെ ശരീരം മുഴുവനായി കണ്ടു…… എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കണ്ട്രോൾ കിട്ടാതെ പോകും പോലെ….. അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്കു ഞാൻ നോക്കി… അത് […]

Continue reading

ദി റൈഡർ [അർജുൻ അർച്ചന]

ദി റൈഡർ Story : The Rider | Author : Arjun Archana     ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇതൊരു ഒരു പ്രണയ കഥ ആണ്…. എന്റെ തന്നെ കഥ എന്റെ അനു എന്ന യഥാർഥ കഥയുടെ കൂടെ കുറച്ചു എരിവും പുളിയും ചേർന്ന കഥ… റൈഡർ…………… നിങ്ങൾക് ഇഷ്ടമായാൽ മാത്രമേ ഞാൻ തുടർന്നും എഴുതൂ… വെയിൽ മുഖത്തു ഏറ്റപ്പോൾ ആണ് അമ്മു കണ്ണ് തിരുമ്മി എഴുന്നേറ്റത്….. അവൾ   മൊബൈൽ നോക്കി 14 മിസ്കാൾ….. […]

Continue reading