അമ്മകഴപ്പിയുടെ രതിമോഹങ്ങൾ 1 [അൻസിൽ]

അമ്മകഴപ്പിയുടെ രതിമോഹങ്ങൾ 1 Ammakazhappiyude Rathimohangal Part 1 | Author : Ansil     സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അഖിൽ. 43 കാരിയായ എന്റെ അമ്മ വിജിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇരു നിറം ശരീരവും മുഖവും നടി ശ്രീയ രമേഹിനെ പോലെ ഇരിക്കും. നല്ല കഴപ്പുള്ളവളാണ് എന്റെ അമ്മ വിജി. കഴപ്പിയായ അമ്മയുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മകൻ. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആനയെ പണ്ണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾളതിനു തയ്യാറായി നില്പുള്ള മകനാണ് […]

Continue reading

ഉമ്മുമ്മച്ചിയും കൊച്ചുമകനും [അൻസിൽ]

ഉമ്മുമ്മച്ചിയും കൊച്ചുമകനും Ummachiyum Kochumakanum | Author : Ansil   സുഹൃത്തുക്കളെ കൊഴുത്ത ഹസിയുടെ മോൻ ‌( ലിങ്ക്) എന്ന കഥയ്ക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിനു വലിയ നന്ദി. ആ കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം വൈകാതെ ഉണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കുളിസീൻ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി. സത്യത്തിൽ ഞാൻ +1 ണ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്റെ ഉമ്മുമ്മയുടെ കൊഴുത്ത മുലകൾ യാദൃശ്ചികമായി കാണാൻ ഇടയായ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഒരോട് ഒരു താല്പര്യം. എന്റെ […]

Continue reading