കഥയ്ക്കു പിന്നിൽ … !! [ഉർവശി മനോജ്]

കഥയ്ക്കു പിന്നിൽ Kadhakku Pinnil Author : ഉർവശി മനോജ് Click here to read other stories by Urvashi Manoj   ‘മന്ദാരം പൂത്തൊരാ തൊടിയിൽ അന്നാദ്യമായി കൈ കോർത്തു നടന്നൊരാ ദിനം ഓർത്തുപോയി ഞാൻ ദശപുഷ്പം ചൂടിയ അനുരാഗിണി നിന്റെ മിഴി രണ്ടിൽ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടതല്ലേ ‘ സാമാന്യം നല്ല ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ കാറിലെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പാട്ട് ഒഴുകുകയാണ്. “എന്താ അമ്മേ ഈ ദശപുഷ്പം എന്നു പറയുന്നത് ?” കാറിൻറെ […]

Continue reading