ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 11 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  11 Author : KAALU NAKKI | PREVIOUS ഇത് തികച്ചും ഒരു നിഷിദ്ധ സംഗമ ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് സ്റ്റോറി ആണ്… താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ദയവായി വായിക്കാണം എന്നില്ല… 😇.. ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 👠👠👣💦ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. കഥയുടെ ആദ്യ 10 ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ “ഫീറ്റ് ഫെറ്റിഷ് ” എന്ന് സേർച്ച്‌ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ്… നീതു വശ്യമായി തന്റെ തിളങ്ങുന്ന ഗോൾഡൻ ഹീൽസ് ഇട്ട വെണ്ണ കാലുകൾ കൊണ്ട് വിച്ചുവിനെ മാടി വിളിച്ചു…… […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 10 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  10 Author : KAALU NAKKI | PREVIOUS   സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഞാനും അമ്മയും ന്റെ പെങ്ങന്മാരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇത് തികച്ചും ഒരു നിഷിദ്ധ സംഗമ ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് സ്റ്റോറി ആണ്… താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ദയവായി വായിക്കാണം എന്നില്ല… 😇.. ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 👠👠👣💦ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. കഥയുടെ ആദ്യ 9 ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ “ഫീറ്റ് ഫെറ്റിഷ് ” എന്ന് സേർച്ച്‌ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 9 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  9 Author : KAALU NAKKI | PREVIOUS സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഞാനും അമ്മയും ന്റെ പെങ്ങന്മാരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് 😇.. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. കഥയുടെ ആദ്യ 8 ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ “ഫീറ്റ് ഫെറ്റിഷ് ” എന്ന് സേർച്ച്‌ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ്… മനീഷ മെല്ലെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടന്നു നീണ്ട കളിയുടെ ക്ഷീണം കാരണം അവൾ പതിയെ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി….. ഹരി മാനിഷായുടെ കാൽ വിരലുകൾ പതിയെ […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 8 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  8 KAALU NAKKI 8 | PREVIOUS   സുഹൃത്തുക്കളെ… കുറച്ചു പേര്
ആവശ്യപ്പെട്ടത് പോലെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി തുടരുകയാണ്… മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ “ഫീറ്റ്
ഫെറ്റിഷ് ” എന്ന് സേർച്ച്‌ ചെയ്താൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്…. കഥ തുടരുന്നു…… മനീഷാ തന്റെ
ഏട്ടന്റെ വായിലേക്ക് നീതുവിന്റെ വെണ്ണ കാലുകൾ വെച്ചു നീട്ടി… അവൻ പതിയെ തന്റെ
ചേച്ചിപ്പെണ്ണിന്റെ തുപ്പലിൽ കുളിച്ച കാലുകൾ വായിൽ വെച്ചു ഉമ്മകൾ കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു
അവളുടെ ഓരോ വിരലുo അവൻ ഉറുഞ്ചി […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 8 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  8 KAALU NAKKI 8 | PREVIOUS   സുഹൃത്തുക്കളെ… കുറച്ചു പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പോലെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി തുടരുകയാണ്… മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ “ഫീറ്റ് ഫെറ്റിഷ് ” എന്ന് സേർച്ച്‌ ചെയ്താൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്…. കഥ തുടരുന്നു…… മനീഷാ തന്റെ ഏട്ടന്റെ വായിലേക്ക് നീതുവിന്റെ വെണ്ണ കാലുകൾ വെച്ചു നീട്ടി… അവൻ പതിയെ തന്റെ ചേച്ചിപ്പെണ്ണിന്റെ തുപ്പലിൽ കുളിച്ച കാലുകൾ വായിൽ വെച്ചു ഉമ്മകൾ കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു അവളുടെ ഓരോ വിരലുo അവൻ ഉറുഞ്ചി […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 7 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  7 KAALU NAKKI 7 | PREVIOUS   സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ആവിശ്യ പ്രകാരം കഥ തുടരുകയാണ്…. പൂർണമായും ഫെറ്റിഷ് ആണ് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫീറ്റ് ഫെറ്റിഷ് നിർദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ്‌ലൂടെ അറിയിക്കുമല്ലോ സ്നേഹം പൂർവ്വം അമ്മ പെങ്ങമ്മാരുടെ കാലിനു അടിമപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കാല് നക്കിനീതുവിന്റെ കുണ്ണ ചപ്പലിൽ ഹരിയുടെ കുണ്ണ പിന്നെയും ശക്തി പ്രാപിച്ചു.. അവൻ തന്റെ അമ്മയുടെ മനോഹരമായ കാൽ വിരലുകൾ ആർത്തിയോടെ ഊമ്പി കുടിച്ചു… മനീഷാ അപ്പോൾ തന്റെ ഇളം കന്തിൽ […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 6 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  6 KAALU NAKKI 6 | PREVIOUS മനീഷയും നീതുവും ഡ്രസ്സ്‌ എടുത്തു
ധരിച്ചു… ഹരി കുണ്ണയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് അവരെ നോക്കി.. ചേച്ചിയുടെ കുണ്ടി കണ്ടു അവനു
പിന്നെയും കൊതി ആയി… മനീഷാ ചേട്ടനെ നോക്കി വശ്യമായി ചിരിച്ചു.. അനിയത്തിയാണെന്നു
പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവളൊരു കൊച്ചു ചരക്കു തന്നെ… മനീഷാ പാവാട ഇട്ടു കൊണ്ട്
അവളുടെ കാലെടുത്തു ഹരിയുടെ മുഖത്തു വെച്ചു.. ഹരി അനിയത്തിയുടെ കാലടി നക്കി
തുവർത്തു… ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞ […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 6 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  6 KAALU NAKKI 6 | PREVIOUS മനീഷയും നീതുവും ഡ്രസ്സ്‌ എടുത്തു ധരിച്ചു… ഹരി കുണ്ണയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് അവരെ നോക്കി.. ചേച്ചിയുടെ കുണ്ടി കണ്ടു അവനു പിന്നെയും കൊതി ആയി… മനീഷാ ചേട്ടനെ നോക്കി വശ്യമായി ചിരിച്ചു.. അനിയത്തിയാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവളൊരു കൊച്ചു ചരക്കു തന്നെ… മനീഷാ പാവാട ഇട്ടു കൊണ്ട് അവളുടെ കാലെടുത്തു ഹരിയുടെ മുഖത്തു വെച്ചു.. ഹരി അനിയത്തിയുടെ കാലടി നക്കി തുവർത്തു… ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞ […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 5 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  5 KAALU NAKKI 5 | PREVIOUS ബ്രേക്ക്‌ ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഹരി
എഴുന്നേറ്റു.. മുണ്ടിനുള്ളിൽ മൊത്തം അവന്റെ കുണ്ണ പാലരുന്നു…. നീതു ഹരി കാൺകെ
അനിയന്റെ കുണ്ണയിൽ വെച്ച കൈ വിരലുകൾ വായിൽ വെച്ചു ഊമ്പി കാമത്തോടെ ഹരിയെ നോക്കി….
ഇനിയും ഇവിടെ നിന്നാൽ ചേച്ചി എല്ലാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചു തന്റെ കുണ്ണ തിന്നും
എന്ന് ഹരിക്കു തോന്നി… അവൻ വാഷ് ബേസിൻ ലക്ഷ്യം ആക്കി നീങ്ങി… കൈ കഴുകി ഹരി തിണ്ണയിൽ
ഒരു […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 5 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  5 KAALU NAKKI 5 | PREVIOUS ബ്രേക്ക്‌ ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഹരി എഴുന്നേറ്റു.. മുണ്ടിനുള്ളിൽ മൊത്തം അവന്റെ കുണ്ണ പാലരുന്നു…. നീതു ഹരി കാൺകെ അനിയന്റെ കുണ്ണയിൽ വെച്ച കൈ വിരലുകൾ വായിൽ വെച്ചു ഊമ്പി കാമത്തോടെ ഹരിയെ നോക്കി…. ഇനിയും ഇവിടെ നിന്നാൽ ചേച്ചി എല്ലാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചു തന്റെ കുണ്ണ തിന്നും എന്ന് ഹരിക്കു തോന്നി… അവൻ വാഷ് ബേസിൻ ലക്ഷ്യം ആക്കി നീങ്ങി… കൈ കഴുകി ഹരി തിണ്ണയിൽ ഒരു […]

Continue reading