അമ്മായിയമ്മ എന്റെ കാമുകി 3

അമ്മായിയമ്മ എന്റെ കാമുകി 3   പിറ്റേന്ന് പകൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ കടന്ന് പോയി.. കുട്ടിയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയില്ല. ഞാൻ രാത്രി ആകാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു.. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോലെ ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ കിടക്കാൻ പോയ സമയം നോക്കി ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ചെന്നു. എന്റെ വരവ് കാത്ത് എന്നോളം അമ്മായിയമ്മ കത്ത് നിക്കാണ്.. ഞാൻ അവരെ കെട്ടിപിടിച്ചുമ്മ വെക്കാൻ തുടങ്ങി.. ” ഉമ്മ വെക്കൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ വേണ്ട.. പിന്നെ സൗകര്യമായി […]

Continue reading