പ്രാക്ടിക്കല്‍ ഫെറ്റിഷം [റീലോഡഡ് സ്‌റ്റോറി]

പ്രാക്ടിക്കല്‍ ഫെറ്റിഷം  റീലോഡഡ് സ്‌റ്റോറി Author : അഞ്ജലി വിനോദ്     (ഇതൊരു റീലോഡഡ് സ്്‌റ്റോറിയാണ്, ഫെറ്റിസം ചേര്‍ന്ന സ്റ്റോറിയാണ്.) പിങ്ക് കളറിലുള്ള ബെഡ് ഷീറ്റായിരുന്നു അത്. അവള്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണനഗ്‌നയായിരുന്നു. അരയില്‍ പഴക്കം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത ചരട്. കഴുത്തില്‍ ഒരു ചെറിയ സ്വര്‍ണ്ണമാല. കാതില്‍ കുടുക്കന്‍. രണ്ടുകയ്യിലും ഓരോ വളകള്‍. ഇത്രമാത്രമേ ദേഹത്ത് ഉള്ളൂ. കൂമ്പിയടഞ്ഞ മിഴികള്‍. മേല്‍ചുണ്ട് അല്പം മുകളിലോട്ട് നീങ്ങി, പല്ലുകളുടെ നിഴല്‍ ചുണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ കാണാം. അത് ആ മനോഹരമുഖത്തിന്റെ അഴക് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതേ […]

Continue reading

മുലയാട്ടം [ഡോക്യുമെന്ററി] EP 02

മുലയാട്ടം (ഡോക്യുമെന്ററി) EP #02 Mulayattam Documentary EP 02 bY അഞ്ജലി വിനോദ്‌   അടൂര്‍ അജിത Documentary EP#1 572     (ho³ 1) Npanfp_n. gk_n Wn¶pw skÅw SpÅnSpÅn]m]n Cänäpkojp¶p. gk_nWp Smsj bqÀ® WWvPWm]n Wn¡p¶ ]pkSn. AVnNw sbm¡fnÃm¯ ASnsWm¯ D]^fpÅ C^pWn_fpÅ Woa³ fpXn]njNapÅ hvfnS. hvfnS]psX Gäkpw hfr²fm] l^o^ePfm] WnSwd¯nWnX]nt`¡v fpXn]njNan Wn¶v Cäpkojp¶ skůpÅnNÄ HjpNn]n_§p¶p. ^*v f¡apsX fmSmkms\¦n`pw DXªpSq§m¯ fp`NÄ. Wà […]

Continue reading