അയല്പക്കത്തെ സുന്ദരികൾ 10 [Aakash]

അയല്‍പക്കത്തെ സുന്ദരികള്‍ 10 Ayalpakkathe Sundarikal 10 | Author : AAKASH |
PREVIOUS PART   തലേ ദിവസം നേരത്തെ കിടന്നതിനാല്‍ ഉണ്ണി രാജി അയച്ച ഫോട്ടോസ് ഒന്നും
കണ്ടിരുന്നില്ല . മീനുവാണ് രാവിലെ അവനെ ഉണര്‍ത്തി ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് .
മീനു: രാജി ചേച്ചി വരുന്നുണ്ടെന്ന് നീ എന്താ ഇന്നലെ പറയാതിരുന്നത് ഉണ്ണി: എടീ അവള്
തന്നെയാ ഇത് ആരോടും പറയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് മീനു: കൂടെയുള്ളത് പാര്‍വതി ചേച്ചിയല്ലേ
, […]

Continue reading