👼എന്റെ മാലാഖ 32 [Ɒ𝝽ᙢ⚈Ƞ Ҡ𝖏𝞜𝙜‐𝘿𝞳]

എന്റെ മാലാഖ 3 Ente Malakha Part 3 | Author : Demon King – DK | Previous Part     എനിക്കെന്തോ ആ മഴ വല്ലാതെ അങ്ങ് പിടിച്ചു….. എന്റെ കാർ വേഗം എലിയുടെ വില്ലയിലേക് കുതിച്ചു…… പുറത്ത് മഴ തകർത്ത് പെയ്യുകയാണ്….. ഞാൻ വേഗം റേഡിയോ on ആക്കി ഒരു പാട്ടങ്ങ് വച്ചു….. ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ഏതൊക്കെയോ ഭാഷയിൽ പാടുന്നുണ്ട്…… ഞാൻ വേഗം അത് ഓഫ്‌ ചെയ്ത് എന്റെ ഫോൺ കണക്ട് […]

Continue reading

ബെഡ് റൂം ഫലിതങ്ങൾ 5 [Smitha]

ബെഡ് റൂം ഫലിതങ്ങള്‍ 5  Bedroom Falithangal Part 5 | Author : Smitha | Previous Parts 1. മാത്തച്ചൻ: നിനക്കെത്രയാടി സഹോദരങ്ങള്? സൂസൻ: ആറ് മാത്തച്ചൻ: നിന്റെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും വേറെ ഒരു പണീമില്ലാരുന്നോ? സൂസൻ: നിങ്ങക്കെത്രയായിരുന്നു? മാത്തച്ചൻ: ഒന്ന്.ഒരാൾ മാത്രം. ഈ മാത്തച്ചൻ. ബൂഹാഹാ!! സൂസൻ: തന്തയ്ക്ക് കുണ്ണ ഒണ്ടായിട്ടെന്നാ പ്രയോജനം? മുള്ളാൻ അല്ലാതെ? 2. മാത്തച്ചനും സൂസനും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ കോളേജിലെ ആ ദിനം. സൂസൻ ക്ലസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. താൻ […]

Continue reading

ബെഡ് റൂം ഫലിതങ്ങൾ 4 [Smitha]

ബെഡ് റൂം ഫലിതങ്ങള്‍ 4  Bedroom Falithangal | Author : Smitha | Previous Parts  
ഒന്ന് സൂസനും ഷീലയും സണ്ണി ലിയോണിയും സംഭാഷണ മദ്ധ്യേ രസം പിടിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന
രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. ഷീല: “എന്റെ കെട്ട്യോൻ ഊക്കുമ്പം കുണ്ണ മാത്രമല്ല
അയാടെ രണ്ട്‌ പന്തും കൊടെ പൂറ്റി കേറി പോകും..” സൂസൻ: “ആണോ? എന്നാ നീയിതൊന്ന്
കേട്ടെ! എന്റെ കെട്ട്യോൻ കൈ മൊത്തവാ പൂറ്റി കേറ്റുന്നെ! ഹും!! അറിയാവോ?” സണ്ണി
ലിയോണി: [കവയ്ക്കിടയിലേക്ക് […]

Continue reading

ബെഡ് റൂം ഫലിതങ്ങൾ 4 [Smitha]

ബെഡ് റൂം ഫലിതങ്ങള്‍ 4  Bedroom Falithangal | Author : Smitha | Previous Parts   ഒന്ന് സൂസനും ഷീലയും സണ്ണി ലിയോണിയും സംഭാഷണ മദ്ധ്യേ രസം പിടിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. ഷീല: “എന്റെ കെട്ട്യോൻ ഊക്കുമ്പം കുണ്ണ മാത്രമല്ല അയാടെ രണ്ട്‌ പന്തും കൊടെ പൂറ്റി കേറി പോകും..” സൂസൻ: “ആണോ? എന്നാ നീയിതൊന്ന് കേട്ടെ! എന്റെ കെട്ട്യോൻ കൈ മൊത്തവാ പൂറ്റി കേറ്റുന്നെ! ഹും!! അറിയാവോ?” സണ്ണി ലിയോണി: [കവയ്ക്കിടയിലേക്ക് […]

Continue reading

രചനയുടെ വഴികൾ 2 [അപരൻ]

രചനയുടെ വഴികൾ 2 Rachanayude Vazhikal Part 2 | Author : Aparan | Previous Part   ഉച്ചയൂണു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം എഴുതാനിരുന്നു. സുഖിച്ചു നടന്നാൽ മാത്രം പോരല്ലോ രാജാവിന്റെ അപദാനങ്ങൾ എഴുതണമല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാകും. ആദ്യം ഒരു കാവ്യം രചിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ… ‘ മീരാപ്പൂരെന്നൊരു രാജ്യത്ത് കുക്കുടനെന്നൊരു രാജാവ്…. …’ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചു നോക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ല. ഞാൻ എഴുതിയത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ തോന്നിയാലോ… […]

Continue reading

രചനയുടെ വഴികൾ 2 [അപരൻ]

രചനയുടെ വഴികൾ 2 Rachanayude Vazhikal Part 2 | Author : Aparan | Previous Part  
ഉച്ചയൂണു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം എഴുതാനിരുന്നു. സുഖിച്ചു നടന്നാൽ മാത്രം പോരല്ലോ
രാജാവിന്റെ അപദാനങ്ങൾ എഴുതണമല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാകും. ആദ്യം ഒരു കാവ്യം രചിച്ചു
കേൾപ്പിക്കാം. ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ… ‘ മീരാപ്പൂരെന്നൊരു രാജ്യത്ത്
കുക്കുടനെന്നൊരു രാജാവ്…. …’ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചു നോക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ല. ഞാൻ
എഴുതിയത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ തോന്നിയാലോ…
[…]

Continue reading

എന്റെ ജേഴ്‌സിപ്പശുവിന്റെ പരാതികൾ

എന്റെ ജേഴ്‌സിപ്പശുവിന്റെ പരാതികൾ   മ്പേ…. മ്പേ… മ്പെമ്പെമ്പെമ്പെ… മ്പേ………… മ്പെമ്പെ… മ്പേ………… കാടി കിട്ടീലാ!!!… പഴത്തൊലി തന്നില്ലാ!!!!… മ്പേ… മ്പെമ്പെമ്പെമ്പെ… മ്പേ… തൊഴുത്തിലെ ചാണകം വാരാൻ രാഘവേട്ടൻ വന്നില്ലാ!!!!!…. മ്പേ… മ്പെമ്പെ….മ്പേ… മ്പേ…. മ്പേ… മ്പെ..മ്പേമ്പേ മ്പേ മ്പേ മ്പേ മ്പേ …. വൈക്കോല് തന്നതാണേൽ മൊത്തം നനഞു ചീഞ്ഞതാ… ഇനിക്ക് വേണ്ടാ!!!!…. മ്പെ മ്പെ ബെ ബെ ബേ…… മ്പേ…. മ്പേ… മ്പെ..മ്പേ മ്പേ മ്പേ …. ഇനി കറക്കാൻ നേരാവുമ്പോ ഇങ്ങു വാ!!!… […]

Continue reading

എന്റെ ജേഴ്‌സിപ്പശുവിന്റെ പരാതികൾ

എന്റെ ജേഴ്‌സിപ്പശുവിന്റെ പരാതികൾ   മ്പേ…. മ്പേ… മ്പെമ്പെമ്പെമ്പെ… മ്പേ…………
മ്പെമ്പെ… മ്പേ………… കാടി കിട്ടീലാ!!!… പഴത്തൊലി തന്നില്ലാ!!!!… മ്പേ…
മ്പെമ്പെമ്പെമ്പെ… മ്പേ… തൊഴുത്തിലെ ചാണകം വാരാൻ രാഘവേട്ടൻ വന്നില്ലാ!!!!!…. മ്പേ…
മ്പെമ്പെ….മ്പേ… മ്പേ…. മ്പേ… മ്പെ..മ്പേമ്പേ മ്പേ മ്പേ മ്പേ മ്പേ …. വൈക്കോല്
തന്നതാണേൽ മൊത്തം നനഞു ചീഞ്ഞതാ… ഇനിക്ക് വേണ്ടാ!!!!…. മ്പെ മ്പെ ബെ ബെ ബേ…… മ്പേ….
മ്പേ… മ്പെ..മ്പേ മ്പേ മ്പേ …. ഇനി കറക്കാൻ നേരാവുമ്പോ ഇങ്ങു വാ!!!… […]

Continue reading

കേട്ട് മറന്ന ദ്വയാർത്ഥ തമാശകൾ [കിച്ചു✍️]

കേട്ട് മറന്ന ദ്വയാർത്ഥ തമാശകൾ   കാലങ്ങൾക്കു മുൻപ് എവിടെയൊക്കെയോ കേട്ട് മറന്ന ചില തമാശകൾ ഒരു രസത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് തീരെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞതായോ..? ഇന്നലെയും കൂടി കേട്ടതാണല്ലോ ഇത്..? അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും തുറന്നു പറയുക. ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്കും ഇത് ആസ്വാദ്യകരമായി തോന്നി, ഇനിയും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്… എന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ കൈയിൽ ഇനിയും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. കഥ എഴുത്തു ബോർ ആയി തോന്നുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കു […]

Continue reading

ബെഡ് റൂം ഫലിതങ്ങള്‍ 3

ബെഡ് റൂം ഫലിതങ്ങള്‍ – 3 SMITHA – PREVIOUS   1. മാത്തച്ചന്‍റെയും സൂസന്‍റെയും ആദ്യ രാത്രി. മാത്തച്ചന്‍: സൂസമ്മേ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. സൂസന്‍: സാരമില്ല ഞാന്‍ പറയുന്നപോലെ അച്ചായന്‍ ചെയ്താ മതി. മാത്തച്ചന്‍ കൃതജ്ഞതയോടെ സൂസനെ നോക്കി. സൂസന്‍: ആദ്യം ആ ഉടുപ്പും മുണ്ടും ഒക്കെ ഊരിക്കള മാത്തച്ചന്‍ അപ്രകാരം ചെയ്തു. പിന്നെ സൂസന്‍ കിടക്കയില്‍ കാലുകള്‍ വിടര്‍ത്തിയകത്തി കിടന്നു. മാത്തച്ചനും അപ്രകാരം സൂസന്‍റെ അടുത്ത് കാലുകള്‍ വിടര്‍ത്തിയകത്തി കിടന്നു. കലികയറിയ സൂസന്‍: […]

Continue reading