ഞാനും സഖിമാരും 10 [Thakkali]

Posted by

ഞാനും സഖിമാരും 10

Njaanum Sakhimaarum Part 10 | Author : Thakkali 

[Previous Part] [www.kambistories.com]


 

സ്നേഹമുള്ളവരേ ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലായി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നെയുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട്.. തല്ക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വലിയ ഇടവേള മുന്നിൽ കണ്ടല്ല.. അതിനു ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.. സമയം തീരെ കിട്ടുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം.. കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ കുറേ അഭിപ്രായം കണ്ടിരുന്നു മറുപടിയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഉൾകൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.. പിന്നെ എന്റെ കഥയിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളികളൊന്നും കണ്ടെന്നു വരില്ല.. കൂടാതെ കളി വർണ്ണന തീരെ കുറവും, കഥാ വർണ്ണന കുറച്ചു കൂടുതലുമായിരിക്കും.. എനിക്ക് അങ്ങിനയേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചുരുക്കം ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയത്.. ഇഷ്ട പെടാത്തവർ മുന്നോട്ട് വായിക്കേണ്ട

കൂടുതല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല..

ഈ കഥ നടക്കുന്നത് 2000 കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന ഓർമ്മ വച്ചു വായിക്കാൻ അപേക്ഷ.. കാരണം ഇന്ന് കാണുന്ന പല സാധനങ്ങളും സൌകര്യങ്ങളും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. മൊബൈൽ എന്നത് ആഡംബരമായി കണ്ടിരുന്ന, ഇൻകമിങ് കോളിന് പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതില് നിന്നു ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റിയ കാലം. ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തെ സാധാരണ ഗവർമെന്റ് കോളേജിൽ പഠിയ്ക്കുന്ന 18 കാരൻ പയ്യന്റെ കഥ..

പുതുതായി വായിക്കുന്നവർ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും മാനസ്സിലാവാൻ മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഇത് വായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.

******************************************************************************************

ചെറിയമ്മ മോനെയും കൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് പോയി, ഞാനും പിന്നാലെ പോയി..

ചെറിയമ്മ പ്രതിഭ കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിന് നോക്കുവാ..

ഞാൻ ആ ബുക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു, “നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നോ? ഇത് ഞാൻ വായിക്കാത്ത ബുക്ക് ആണെല്ലോ?”