പെണ്ണ് കാണൽ [Feudal Lord]

Posted by

പെണ്ണ് കാണൽ

Pennukanal | Author : Feudal Lord


 

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറു ഗ്രാമത്തിലെ സമ്പന്നൻ ആയ ഒരു വ്യവസായി ആണ് ബാലൻ. അപ്പൻ അപ്പുപ്പൻ മാർ ആയിട്ടു ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട സ്വത്തും ബിസിനസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെറും എട്ടാം ക്ലാസ്സ്‌ കാരൻ ആയ ബാലന് വലുത് ആയിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. പ്രായം 42, ഒരു തവണ കേട്ടു കഴ്ഞ്ഞതാ പക്ഷെ ബാലൻറ കയ്യിൽ ഇരുപ്പ് കാരണം പെണ്ണ് പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഇട്ടേച് പോയി കളഞ്ഞു.

അങ്ങനെ കടി മൂത്ത നിക്കുന്ന സമയം ആണ് ബാലന് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണം എന്ന് മോഹം തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രമുഖ ചെറ്റ ആയ ബാലൻ നാട്ടില പ്രമുഖ ബ്രോക്കർ രമേശൻ കണ്ടു ആവശ്യം അറിയിച്ചു, ദക്ഷിണയും കൊടുത്തു. ബാലന് കുറച്ചു ഡിമാൻഡ് ഒണ്ടു. പെണ്ണ് 18-25 പ്രായം ഉള്ളവൾ ആയിരിക്കണം, ആദ്യ ഭാര്യ പോലെ സമ്പന്നം ആയ കുടുംബത്തിന് ഒന്നും വേണ്ട കാരണം അഹങ്കാരം കൂടും. ബാലൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അനുസരിച് നിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുന്ദരി കൊച്ചു അതാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആണ് തൊട്ട് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ബാലന്റെ കല്യാണ ആലോചന വരുന്നത്. കീർത്തി എന്നൊരു 20 വയസ്സ് കാരി പെണ്ണ്. ഒരു നിവേദ്യ ചോറ് കാരി. അച്ഛൻ ഗോപാലൻ കൂലി പണി എയർന്നു…

ആയ കാലം മുഴുവൻ വെള്ളം അടിച്ചു പോക്രിത്തരം കാണിച്ച ഇപ്പോ ആരോഗ്യവും ഇല്ല കാശും ഇല്ല… മൂക് നീളെ കടം. അയാളുടെ ഭാര്യ കീർത്തിയുടെ അമ്മ അർഭുതം മൂലം കിടപ്പിൽ ആണ്… കീർത്തിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു അനിയനും ഒണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആണ് രമേശൻ ബ്രോക്കർ ആലോചന ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു ഗോപാലനോട് സംസാരിക്കുന്നത്

രമേശൻ : ഗോപലേട്ടാ നിങ്ങട സമയം തെളിയൻ പോവുകയാണ്…. ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾക് കിട്ടത്തില്ല