ഡിംപിൾ 7 [Anand]

Posted by

 

ഡിംപിൾ 7

DIMPLE PART 7 AUTHOR ANAND

PREVIOUS PARTS | PART 1 [https://kambimaman.com/dimple-author-anand/] | PART 2
[https://kambistories.com/%e0%b4%a1%e0%b4%bf%e0%b4%82%e0%b4%aa%e0%b4%bf%e0%b5%be-anand/] | PART
3 [https://kambistories.com/dimple-parts-3-author-anand/] | PART 4 
[https://kambistories.com/dimple-parts-4-author-anand/]| PART 5
[https://kambistories.com/dimple-part-5-author-anand/] | PART 6
[https://kambistories.com/dimple-part-6-author-anand/] |

 

 

ഉയരത്തിൽ വർണങ്ങൾ വാരി വിതറിയ പൂക്കുറ്റി അവസാനം മെല്ലെ കെട്ടു. എന്റെ അരക്കെട്ടു
ബെഡിലേക്കു താഴ്ന്നു. അവളും എന്നിൽനിന്നും മാറാതെ എന്റെ ദേഹത്ത് തന്നെ വിയർത്തു
തളർന്നു വീണു. ആ മുലകൾ എന്റെ നെഞ്ചിലമർന്നു ഞെരിഞ്ഞു. അവളുടെ പൂറിനുള്ളിൽ പുളകങ്ങൾ
വാരി വിതറിയ എന്റെ കുട്ടൻ മെല്ലെ തളർന്നു അവളുടെ പൂറിനു പുറത്തുവന്നു. എത്ര സമയം
അങ്ങിനെ കിടന്നു എന്നോര്മയില്ല. കാളിങ് ബെൽ ശബ്‌ദം കേട്ടാണ് ഉണർന്നത്. അവൾ കൈയിൽ
കിട്ടിയ തുണികളുമായി ബാത്റൂമിലേക്കു ഓടി. ഞാൻ ഷീറ്റെടുത്തു കുട്ടനെ ഒന്ന് തുടച്ചു
ബർമുഡയും ബനിയനും വലിച്ചു കയറ്റി പോയി വാതിൽ തുറന്നു. രഹന ആയിരുന്നു. എന്താ
ഉറങ്ങിയോ മിസ് ചോദിച്ചു. ഹാ ഞാനൊന്നു മയങ്ങി. ഡിംപിൾ എവിടെ ? ബാത്റൂമിലാണെന്നു
തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഡിന്നർ കഴിക്കണ്ടേ. വേണം മിസ്. അഞ്ജന എവിടെ. അവൾ
റെഡിയാകുന്നു. മിസ് പകൽ ധരിച്ചിരുന്ന ഡ്രെസ്സിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഒന്ന്
കുളിച്ചു ടവൽ ചുറ്റി ഡിംപിൾ പുറത്തിറങ്ങി. ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു. രഹന മിസ് എന്ന് ഞാൻ
പറഞ്ഞു. ദാ  ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു റൂമിൽ പോയി ഡ്രസ്സ്‌ ചെയ്തു വന്നു. ഞങ്ങൾ ഡോർ
ലോക്ക് ചെയ്തിറങ്ങി അഞ്ജനയേം കൂട്ടി റെസ്റ്റോറന്റിലേക്കു നടന്നു. അഞ്ജന ഒരു ടൈറ്റ്
3/4 ഉം ബനിയനുമായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. അവളുടെ അഴകാർന്ന ചന്തികളും അതിനുള്ളിലെ
പാന്റി ലൈനും വ്യക്തമായിരുന്നു. കോറിഡോറിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്കു പിന്നിലായി
നടന്നു മൂവരുടെയും പിൻസൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു. അഞ്ജന ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി വേഗം
ചെല്ലു എന്ന ഭാവത്തിൽ കണ്ണു കാണിച്ചു. ഞാൻ അല്പം വേഗത്തിൽ നടന്നു. ബട്ടർ നാനും പനീർ
ബട്ടർ മസാലയും ആലു  സിംലയുമൊക്കെ വയറു നിറയെ കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ മടങ്ങി.
റൂമിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഡിംപിൾ പറഞ്ഞു അഞ്ജനക്കു ac തണുപ്പ് പറ്റുന്നില്ല അതിനാൽ
ആനന്ദ് ആ റൂമിലേക്ക്‌ മാറു എന്ന്. ഞാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് അല്പം
കൂടിയപോലെ തോന്നി. രഹന മിസിനോടൊപ്പം ഒരു ബെഡിൽ ?

 

ഞാൻ ബാഗ് എടുത് എവിടേക്കും അഞ്ജന ബാഗ് എടുത്തു ഡിംപിൾ ന്റെ റൂമിലേക്കും  മാറി. ഞാൻ
റൂമിലെത്തി ബാഗ് വെച്ചു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ രെഹ്ന ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി.
ഞാൻ ഡ്രസ്സ്‌ മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ബാഗിൽ നിന്നും എന്തോ തുണികളുമെടുത്തു
ബാത്റൂമിലേക്കു നടന്നു. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് അവർ പുറത്തു വന്നത്. അവർ ഒരു
ഡാർക് ബ്ലൂ നൈറ്റി ആണു ധരിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ അപ്പോൾ ടീവി നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.
സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 9.40. ആനന്ദ് ഉറങ്ങാറായോ?  മിസ് ചോദിച്ചു. ഹേയ്  ഇല്ല. ഞാൻ ടവൽ
എടുത്തു ബാത്‌റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വരുമ്പോൾ മിസ് റിമോട്ടിൽ ചാനലുകൾ മാറ്റി
ഇരിക്കുകയാണ്. ടവൽ കസേരയിൽ വിരിച്ചു ഞാൻ ടീവി ക്‌ മുന്നിലെത്തി അവരിൽ നിന്നും അല്പം
അകന്നു ഇരുന്നു.

sbs«¶v Fsâ In´NÄ Ft§m«m tbm]n. s^Ó knkminS]Ã. Ss¶¡mÄ NqXn k¶m 4þ5 k]hv NqXpSÂ
DÅ H^p hpµ^n D½¨nsb®v. FXm Wo F´m bnXn¨n^n¡p¶Sv F¶ tImUyw Fs¶ H¶v sM«n¨p. Fsâ
In´Nan Wn¶pw Mm³ Sn^ns¨¯n. ti]v H¶pfnà fnhv. AkÀ FâXpt¯¡p A`vbw Wo§n C^p¶p
tImUn¨p ? F§nsW {Xn¸v– ? sNmÅmw fnhv. Mm³ b_ªp. ZnwbnÄ fnhv F§nsW WÃ N¼Wn Bt\m?
Dw Mm³ fqan. MmWpw WÃ N¼Wn]m\v–t«m F¶v b_ªp AkÀ H¶v In^n¨p.
BWµv FXm MmWpw Znwbnapw S½n H^p ^ihykpfnÃ. M§Ä FÃmw Sp_¶p hwhm^n¡pw. Wo]pw
Znwbnapw B]n«p DÅsSÃmw FWn¡_n]mw. I½n F¶v b_ªm tbm^m I½n klm]n Mm³. AkÀ Fsâ ssN
sbs«s¶Xp¯p Ak^psX fXn]n sk¨p b_ªp C¶s¯ ^m{Sn Wns¶ ZnwbnÄ FWn¡m]n S¶Sm. Mm³
I½`pw sM«`pw FÃmw N`À¶ H^p tWm«w Ak^nt`¡v– bm]n¨p. AkÀ In^n¨psNmt*]n^n¡p¶p.
BWµv H^p bp^pg³ F´ms\¶p FWn¡_n]nÃ. sfmssd`n`pw `mbn`psfms¡ In` »q Hs¡ N*n«p*v
F¶pfm{Sw. AkÀ fpOw F¶nt`¡v– tIÀ¯p. Mm³ sfsà s^Ó F¶ Ssâ hpµ^n D½¨n fnhnt`¡p
AXp¯p. Ak^psX fpOw ssNNan tNm^n B sWän]n`pw Nknan`pw FÃmw Mm³ sS^psSs^ D½sk¨p.
M§apsX Ip*pNÄ S½n`Xp¯p. Fsâ S`]v¡p bn¶n`qsX Fs¶ tIÀ¯p AkÀ Fsâ Ip*n H¶v sfsÃ
W¡n. ku Fs´m^mWµw. Fsâ Ip*pNÄ sfsà AN¶p. Fsâ Nojv Ip*v AkÀ sfsà Ip*pNÄ tIÀ¯p
k`n¨p D_n©n NpXn¡m³ SpX§n.

sbs«¶v Fsâ Ip*pNsa kn«p AkÀ FjptWäv Fsâ tWs^ ssNNÄ Wo«n. Mm³ FjptWäp Aks^ fp_psN
sN«n¸nXn¨p. Ak^psX Ip*v Mm³ sfsà sfsà k`n¨p I¸n NpXn¡m³ SpX§n. Fsâ ssNNÄ Ak^psX
bn¶n HmXn WX¶p. ZnwbnansW¡mÄ sI_psS¦n`pw fnhnsâ fp`NÄ Fsâ sW©n AfÀ¶p.
dp^vfpX¡pÅn Fsâ Np«³ koÀ¯p sNm*n^p¶p. s^Ó]psX ssNNÄ Fsâ A^s¡«p Akant`¡v– k`n¨p
tIÀ¯p. AkapsX t]mWn SX¯n Fsâ A^s¡«fÀ¶p.

fnhv Fsâ dWn]³ k`n¨p]À¯n Du^n thmc]ns`_nªp fnhnsâ Ip*pNÄ Wp\ªpsNm*p Fsâ ssN
Ak^psX fm_nX¯nt`¡p Mm³ sNm*psI¶p. AkÀ ssWän¡pÅn fsäm¶pw V^n¨n«nsöp MmW_nªp.
Ak^psX fp`Nsa Mm³ sfsà sM¡n. F´v frUpkm] fp`NÄ. Atª¡pwtSm_pw B fp` sM«pNÄ koÀ¯p
k¶p. BWµv……. Np«m…… Fsâ fp`NÄ sM¡n DXs¡X.
AkÀ knNm^¯nsâ sNmXpfpXn N]_pN]m\v. Mm³ Ak^psX ssWän tft`¡v sfsà D]À¯n. ASv
S`]n`qsX Du^n thmc]n`n«p. AkÀ b^nbqÀ\ WPvW]m\v. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ak^psX WPvWtfWn k^nªp fp_p¡n Ak^psX Ip*pNÄ Mm³ D_n©n¡pXn¨p. Fsâ
I´nNan`m]n^p¶ Ak^psX ssN FXp¯p Fsâ fp¶n koÀ¯p Wn¶n^p¶ Fsâ Np«sW AkÀ fp_psN
bnXn¨p. dp^vfpX]psX SXÊw AkÄ ASv k`n¨p Smjv¯n fmän. Fsâ Np«³ 90 ° ]n D]À¶p
Wn¶p. AkÄ ASnsW bnXn¨p sM¡n.
Aksâ IqXpw k`n¸kpw Aksa tNm^n¯^n¸n¨p. AkÀ Fsâ Ip*nÂWn¶pw Ak^psX Ip*pNÄ fmän Fsâ
Np«Wnt`¡p tWm¡ns¡m*p AksW bnXn¨p sM¡n. Nn«m³ F´v k`pSm]n tfmsW CSv. Bt\m Mm³
tImUn¨p. Mm³ BUyfm]m\v H^m\nsâ CSv tW^n Nm\p¶Sv. fnhnWv Cãs¸t«m. Dw AkÀ fqan.
Mm³ fnhnsW FXp¡s« ? Dw AkÀ fqan. Mm³ Aks^ ssNNan tNm^n sdZnW^pNnt`¡p WX¡pt¼mÄ
AkÀ ssN Fsâ Njp¯n Ipän. AkapsX fp`NÄ ^*p N®³ In^«NÄ Nfjv¯n] tbms` D]À¶p
Wn¡p¶p. AtSmsXm¸w AkapsX fp`sM«pNapw koÀ¯v Wn¡p¶p. Mm³ Aksa N«n`n NnX¯n A`vbw
fm_n B l^o^¯nt`¡v tWm¡n Wn¶v. Fsâ Np«³ Aksâ FÃm Bsklt¯msX]pw D]À¶p Wn¶mXpN]m\v.
AkapsX N®pNÄ Fsâ Np«Wn`m\v. Mm³ N«n`nW^nNn C^p¶p. AkÄ F¶nt`¡v– tIÀ¶p Fsâ Np«sW
Btklt¯msX Ipän bnXn¨p. AkÀ S` A`vbw D]À¯n Fsâ fXn]n sk¨p sI^nªp NnX¶p Fsâ Np«sW
sM¡ns¡m*n^p¶p. bns¶ AkÀ ASnsâ Smsj sfsà fpOw tIÀ¯p D½sk¨p. AtSmsX Ak³ A`vbw NqXn
Dgm_m]n. AkaksW Ctà bnXn¨p AkapsX Ip*pNtamXv tIÀ¯p. Ak³ bqÀ\ k`n¸¯n`m]tSmsX Aksâ
fNpX¯ns` IÀfw SWns] bn¶nt`¡v Ip^p*p fm_n. Np«m km]n SmXm… skt¨mXn tfmta Mm³
b_ªp.
AkÄ B Ipk¶ fNpX¯n sS^p sSs^ D½sk¨p. F¶n«v AkÄ ASnsW sfsà km]n sk¨p H¶v I¸n Fsâ
N®pNant`¡p tWm¡n. bns¶ B fNpXw km]n`m¡n I¸n NpXn¡m³ SpX§n. Mm³ hpOw sNm*v bpaªp.
AkÄ Btklt¯msX Fsâ Np«sW I¸nsNm*n^p¶p.

MmWpw N«n`n AkapsX AXp¯p AXp¯p tIÀ¶p NnX¶p. Aksa F¶nt`¡v– tIÀ¯p. AkapsX fp`NÄ
Fsâ sW©n AfÀ¶p sM^nªp. Fsâ ssN AkapsX ftWmi^fm] I´nNan ko*psf¯n B I´n¸´pNsa
sM¡n.
AkÄ A^s¡«p Fsâ A^s¡«nt`¡v SÅn. {Xnw sI]vSp Wn^¸m¡n] N_p¯ t^mfk^\fpÅ AkapsX bq_nÂ
Fsâ Np«³ AfÀ¶p. AkÄ Fsâ Np«sW bnXn¨p AkapsX bq¦mkW¯n`n«p^¨p SpX§n. AkapsX fpO¯pw
Ip*pNan`pw sIkn]n`pw D½ sk¨p sfsà Mm³ Smtj¡n_§n. AkapsX Njp¯n`qsX Fsâ fpOw sfsÃ
D½sk¨p Smtj¡n_§n AkapsX fm_nX¯ns`¯n.

Fsâ N®pNÄ¡p fp¶n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B^pw C¶pks^ WpNÀ¶n^n¡m³ CX]nÃm¯ tS³NpX§Ä SpXn¨p Wn¡p¶p. B fm_nX¯nÂ
Mm³ fpOfn«p^hn. AkÄ H¶v bpaªp. hv im Fs¶m^p ho`vNm^ ldv–Uw Akan Wn¶p]À¶p. Mm³
H^p ssNsNm*p AkapsX H^p fp` sM¡n ftä fp`]nt`¡v Mm³ Ip*v tIÀ¯p.
AkÄ B fp` H¶v bnXn¨p sM¡n Fsâ Ip*n`n«p^¨p sfsà Fsâ Ip*pNÄ¡nX]nt`¡p SÅn Fsâ S`
bnXn¨p B fp`Nant`¡v tIÀ¯p. Mm³ B Npªp fp`sª«p D_n©n NpXn¨p. AtSmsX AkapsX tf`msN
bq¯p`ªp SpX§n. Fsâ H^p ssN AkapsX fp` sM¡n sfsà sfsà B Npªp fp`sª«p k`n¨p. AkÄ
Fsâ Np«sW AkapsX bqÀ¯X¯n`p^¨p A^s¡«p fpt¶m«p SÅns¡m*n^p¶p. A`vbhf]w AkapsX
fp`Nsa sM¡n]pw NpXn¨pw NnX¶ Fsâ S`]n ssNsk¨p s^Ó Smtj¡p SÅn. AkapsX bq_nt`¡v DÅ
£\fm]n^p¶p ASv. AkapsX fp`Nan Wn¶pw AkapsX sW©n`qsX fpOw tIÀ¯p_¨p Mm³ sfsÃ
Smtj¡n_§n.
Fsâ fpOw AkapsX k]_ns`¯n]¸tj AkapsX tSsWm`n¡p¶ bq_nsâ fmUN PÔw Fsâ fqNn`Xn¨p.
AkapsX k]_n D½sk¨p AkapsX hpµ^fm] sbm¡nans`¯n]t¸mÄ Mm³ Wmkp Wo«n B sbm¡nanÂ
Wmkn«p Np¯n Ca¡n. AkÄ bpaNwsNm*p k]À tft`¡v SÅn. AkapsX ssN]psX fÀ±w Fsâ S`]nÂ
NqXp¶Sm]n FWn¡Wpeks¸«p. Mm³ FjptWäp AkapsX A^s¡«nWp AenfpOfm]n Mm³ NnX¶p. B
bq_nt`¡v Mm³ fpOfXp¸n¨t¸mÄ Aksasâ Np«sW bnXn¨p D½sk¡m³ SpX§n.
Mm³ H^p kn^Â AkapsX km]nt`¡v NX¯n]t¸mÄ AkÄ ASv Du¼n k`n¨p. B kn^Â fmän Mm³ Fsâ
Np«sW N¿ns`Xp¯p AkapsX Ip*n H¶p^¨p sfsà SÅn. AtSmsX Fsâ Np¶fNpXw AkapsX
km]n`m]n. AkÄ ASn Wmkn«p Ipjän I¸m³ SpX§n]tSmsX Mm³ AkapsX bq_n Fsâ
fpOfn«p^hn. sfsà kn^`pNam AkapsX bqÀ Ip*pNÄ ANän. skap¯ l^o^¯ns` N_p¯ t^mf§Ä
Wn_ª AkapsX bq_nWpÄ emPw bjp¯ hvt{Xmsd_n tbms` Ipk¶p tSsWm`n¸n¡p¶p.
Mm³ Wmkp Wo«n ASv W¡n Wp\ªn_¡n. Znwbnansâ bq_nWnÃm¯ Ft´m H^p {btSyN ^pIn Fsâ
Wmkn`q^n. B ftWmim^nS¡p fpNan`m]n H^p b]^vf\n tbms` AkapsX N´v Mm³ N*p. Mm³
AknsX Wmkn«p Np¯n]na¡n]t¸mÄ AkÄ H¶v M^§n WXpkv Fsâ fpOt¯¡v tIÀ¯p SÅn. Fsâ Np®s]
AkÄ Btkmaw km]n`m¡n Du¼pN]pw ASnsW tft`¡pw Notj¡pw I`n¸n¡pN]pw sI]vSp sNm*n^p¶p.
Mm³ AkapsX bq_nWpÅn Wmkp NX¯n W¡ns¡m*n^p¶t¸mÄ AkapsX bq_ns` tSsWm`n¸p kÀVn¨p.
MmWsSÃmw W¡n NpXn¨psNm*n^p¶p. AkapsX bq_n Wn¶p]^p¶ IqXv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fs¶ NqXpS D·¯Wm¡n. Fsâ Wm¡p AkapsX bq_nWpÅn SpjªpsNm*n^p¶t¸mÄ
AkapsX bq_v Fsâ WmknsW C_p¡m³ SpX§n. AtSmsXm¸w AkÄ A^s¡«p Ipjän SÅns¡m*n^p¶p.
AkapsX km]n Nan¨psNm*n^p¶ Fsâ Np®]nt`¡v Fsâ hn^NanÂWn¶pw ^àw HjpNn]n_§p¶Sv poi`
FWn¡v tSm¶n. Mm³ AkapsX km]nt`¡v Fsâ Np® sNm*v Du¡n SpX§n. sbs«¶v AkÄ Fsâ S`
AkapsX bq_nt`¡v tIÀ¯fÀ¯n. AkapsX bqÀ tS³ Fsâ fpOt¯¡v Ioän sS_n¨ hf]¯p Ss¶ Fsâ
Np®¡p«³ AkapsX km]nt`¡v Afn«v sbm«n¨p.
ASv AkapsX A®m¡nt`¡p Ioäns¡m*n^p¶p. Fsâ fpO¯v Ioän] AkapsX tSWmsN Mm³ WmkpsNm*p
W¡n NpXn¨n_¡n. ^*ptb^psX]pw A\s¡«pNÄ {Ntf\ WnÝ`fm]n.

Leave a Reply