അമ്മയുടെ കൂടെ കുടുംബം നടത്തിയ കഥ

Posted by

അമ്മയുടെ കൂടെ കുടുംബം നടത്തിയ കഥ

AMMAYUDE KOODE KUDUMBAM NADATHIYA KADHA AUTHOR PORALI

ഇത് ഒരു incest കഥയാണ് താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക. ഇതുപോലുള്ള കഥകൾ ഒരു
എന്റർടൈൻമെന്റ്നു മാത്രം വായിക്കുക.

എന്റെ പേര് ജിതിൻ(22) എനിക്ക് വല്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രിന്റിംഗ്
പ്രെസ്സിൽ ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും
മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിൽ. അച്ഛൻ സോമൻ(50) വല്യ ഒരു മദ്യപാനീഅയിരുന്നു. അമ്മ തുളസി
(45) ഈ കഥയിലെ നായിക വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മയെകാണാൻ നടി ബിന്തു
പണിക്കർ നെ പോലെ ആയിരുന്നു അതെ രൂപം അതെ നിറം..

ഇനി കഥയിലേക്ക് കടക്കാം.

ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ പോക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ ലൈഫ് പെട്ടന്ന് ഒരു ദിവസം ആയിരുന്നു മാറി
മറഞ്ഞതു. എന്റെ അമ്മയെ വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇടക് ഒകെ
അമ്മയുടെ പുറകുവശം ഞാൻ ശ്രെദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. അമ്മ നടക്കുമ്പോൾ അത് കുലുക്കി ആണ്
നടക്കുന്നത്. അന്ന് രാത്രി അച്ഛൻ പതിവ് പോലെ 4 കാലിൽ തന്നെ വന്നു. പണി കഴിഞ്ഞ് 5
മണിക്ക് വരുന്ന അച്ഛൻ പിന്നെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ. അന്ന് രാത്രി അച്ഛനും
ഞാനും ഒരുമിച്ച കഴിക്കാൻ ഇരുന്നേ.
ചോറ് വിളമ്പി തിരിച്ചു അടുക്കളയിലേക്ക് പോയ അമ്മയുടെ പുറകുവശം ഞാൻ പതിവ് പോലെ
നോക്കി എന്നാൽ അടുത്തിരുന്ന അച്ഛൻ അത് ശ്രെദ്ധിച്ചു.

അച്ഛൻ : നീ നിന്റെ അമ്മടെ കുണ്ടി നോക്കി വെള്ളംഇറക്കുവ അല്ലേടാ??

(അച്ഛന്റെ ആ ചോത്യം ശെരിക്കും എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു..)

അത് കേട്ടു അമ്മയും തിരിഞ്ഞു നോക്കി..

അച്ഛൻ : നിനക്ക് അവളെ കളിക്കാൻ കൊതിയുണ്ട് നിന്റെ നോട്ടം കണ്ടാലേ അറിയാം.. വേണേൽ നീ
കളിച്ചോ.. എനിക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം നിനക്ക് കൂടെ ഉള്ളതാ…

ഇതു കേട്ടു പൊട്ടി തെറിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ വന്നു…

അമ്മ : ദേ മനുഷ്യ വെള്ളം അടിച്ചാൽ വയറ്റിൽ കിടക്കണം.. ഇതുപോലെ വെല്ലോം ഇനി പറഞ്ഞ
എടുത്ത് വീടിനു പുറത്ത് ഇടും..

അതും പറഞ്ഞു അമ്മ അങ്ങ് പോയി..

പിന്നെ അച്ഛൻ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. എന്നാൽ എല്ലാം കേട്ടു എന്റെ സാധനം വല്ലാതെ
അങ്ങ് കമ്പി ആയി..

ആ 6 ഇഞ്ച് ആയുധം എന്റെ മുണ്ടിൽ ഒരു കൂടാരം ഉണ്ടാക്കി.. അച്ഛൻ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത്
പറഞ്ഞത് ആണേലും എനിക്ക് അത് കേട്ടു അമ്മയോട് വല്യ വിഗാരം തന്നെ ഉണ്ടായി.. സ്വന്തം
അമ്മയെ കളിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ ഒരു 5 മിനുട്ട് സങ്കല്പിച്ൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഗാരം
ഉണ്ടാകും.. പറഞ്ഞു അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഗാരം.

ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ അമ്മയെ കുറിച് ഓർത്തു. ആ വണ്ണം ഉള്ള ശരീരം ആ വല്യ
മുലകൾ അതെല്ലാം ഓർത്തപ്പോൾ എന്റെ കമ്പി ക്ക് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചു. അമ്മ ഒരു
സൂപ്പർ ചരക്കാ അമ്മ എന്റെ പെണ്ണായാൽ എന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാം അവിടെ തീർക്കാം.. ഞാൻ
ആലോചനകൾ ഒകെ കഴിഞ്ഞ് എന്റെ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ എടുത്തു എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ഫോട്ടോസ് അതിൽ
തിരഞ്ഞു. മുൻപ് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ നിന്നപ്പോൾ എടുത്ത കുറച്ചു ഫോട്ടോസ് അതിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. സാരി ഉടുത്ത ആ ഫോട്ടോസ് കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ സാധനം തഴുകി..
ഒടുവിൽ അമ്മയെ ഓർത്തു ഒരു കലക്കൻ വാണം അങ്ങ് വിട്ടു..

വെടി ഉണ്ട പോലെ ചീറ്റിയ ആ പാല് ഒരു പ്രതേക സുഖം തന്നെ എനിക്ക് തന്നു. മുൻപ് വേറെ
പെണ്ണുങ്ങളെ ഓർത്തു വിട്ടപ്പോൾ കിട്ടാത്ത ഒന്ന്.

പിന്നെയും ഓരോന്ന് ഒകെ ഓർത്തു അങ്ങ് കിടന്നു ഉറങ്ങി..

^mkns` sSm«p Mm³ A½]psX bp_sN f\¯p NqXn.. b\n Ø`¯pw A½s] HmÀ¯p N¼n AXn¨p.. bns¶
ko«n DÅt¸mÄ Fsâ sf]n³ kntWmUw A½]psX ho³ bnXp¯w B]n^p¶p.

F{S {lfn¨n«pw At½sX Npanho³ Nm\m³ FWn¡v bän]nÃ..
C¶v AtàWmsa Mm³ Nan¡m³ tbmNp¶ I^¡v A§sW ]m Mm³ A½s] Nm\pt¼mÄ FÃmw HmÀ¯n^psW
ASv FWn¡v kÃmsS N¼n S¶p.

A§sW N*p tfmin¨p WmapNÄ NX¶p tbm]n.. Nan¡\w F¶ tfmiw F¶n NqXn NqXn k¶p..

F§sW tbm]n fp«pw.?

b`Spw ¹m³ sI]vSp.. bns¶ tWs^ H^p Unkhw sI¶p C§sW b_ªp.

A½ AXp¡a]n b\n]n`m]n^p¶p. Mm³ N¼n AXn¨p A§v sI¶p..

Mm³ : A½ Mm³ H^p Nm^yw tImUnt¨ms«?

A½ : F´m tfmsW?

Mm³ : Aѳ A¶v ^m{Sn b_ª Nm^yw Mm³ In´n¡pkm]n^p¶p.. ASv Fsâ]pw k`y H^p B{Pifm\v..

A½ : (tUgyw Wn_ªv ) WnW¡v Ft¶mXv CSv F§sW b_]m³ tSm¶n…

Mm³ : W½psX Ct¸mas¯ hmiI^yw N*ntÃ.. Aѳ F¶pw Hmcv– B. W½p¡v CWn fpS H^pfn¨v
NnX¡mw.. fäm^pw AÃtÃm Mm³ AsÃ..

bns¶ A½]psX km]nÂWn¶pw k¶Sv bpan¨ sS_n B]n^p¶p.. Fsâ A½Nv Cu sS_ns]ms¡ A_n]mtfm
F¶p ks^ AÛpSsb«p..

bns¶ M§Ä 2 Unkhw fn*n]nÃ..

ASnWv tlgw bSpsN fn*n FÃmw tWmÀf B]n A§sW H^p hwhm^w WX¶n«nà F¶tbms`…

bns¶ A½s] HmÀ¯p kn«p H^p fmhw A§sW NX¶p tbm]n.. A§sW H^p Unkhw H^p hnWnf HsN N*p
ko«n k¶t¸mÄ AXn¨p Hmcv– B]n k^m´]n NnX¡p¶ AÑsW ]m Nt*.. AknsX NnX¡s« F¶p A½]pw
b_ªp.. bns¶ NnX¡m³ tW^w Mm³ H^p Sp*v C^p¶p A§v N*p.. At¸ma HmÀs¯ Aѳ koXnWp
bp_¯v A½ HäNv.. tbm]n fp«n]m H^p Nan Nn«n]mt`m… F¶m CSv Fsâ BUy ^m{Sn..

Pja hnWnf N*p Nn«n] Np_¨p ssV^y¯n B]n^p¶p Mm³.. A½Nv fp¶n NmjvIsk¡m³ Mm³ Fsâ
hmVWw sl^n¡pw H¶v N¼n B¡n. 90 Zn{Pn BwPnÄCÂ B]n ASv.. F¶n«v H^p `p¦n fm{Sw DXp¯p
Mm³ A½]psX AXpt¯Nv WX¶p.. A{S]pw N¼n]m]n Mm³ WX¡p¶Sv BUyfm]n«m WX¶p A½]psX
fp_n]psX fp¶n F¯n. NSNv H¶pw Cà H^p NÀ«³ fm{Stf DÅp..

Pja Cs` t_m¡n em]v sW tbms` hvssä C Mm³ A§v tN_n sI¶p. H^p dnKnFw Csâ
Np_kvfm{Stf D*m]n^pHÅq..

tN_n] DXsW ss`äv A§v C«p.

sdZv C Wn¶v Fjpt¶ä A½ Nm\p¶Sv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fsâ `p¦n sNm*v Mm³ f_¨ Fsâ Np`¨ A*n B]n^p¶p..

H^p A_¸pw AÛpSkpw Wn_ª emkw B]n^p¶p A½]psX tchv CÂ.. A½ A§sW tWm¡n WnÂt¡ Mm³
DXpSp\n Du^n A§v F_nªp..

Np_¨p tW^w A½ ASn tWm¡n. F¶n«v Fsâ N®ns`¡v tUgy¯n tWm¡n.

Cãsb«`pw CtÃ`pw H^p Nan ASm]n^p¶p Fsâ `£yw..

ASpsNm*v A*n]n bnXnt¨m*v Mm³ bSps¡ A§v AXpt¯Nv sI¶p..

ImXn Fjpt¶ä A½ Wà H^p AXn Fsâ sIkn tWm¡n S¶p….. —

FÃmw kas^ sb«¶m]n^p¶p Sp\n CÃmsS Mm³ C_§n HmXn.. Hä AXn]n Fsâ Nnan FÃmw b_¶p.
tWs^ fp_n]n sI¶p. bns¶ A¶v ^m{Sn D_§n CÃ..

AXp¯ Unkhw A½ ^mkns` Fs¶ Nps_ kjNv b_ªp. CWn CSv BkÀ¯n¨m A½ A½]psX ko«n tbmNpw
F¶pw b_ªp..

FÃmw sNm*pw FWn¡v tUgyw bnXn¨p. bns¶ AXp¯ Unkhw sSm«p Fsâ AfÀgw Mm³ {bNXn¸n¡m³
H^p fmÀPw N*¯n..

Mm³ ZnknZn CÂ b^hyfm]n Sp*v Nm\m³ SpX§n… CsSm¶pw A½Nv Cãw AÃtÃm At¸m CsSms¡
Nm\s«..

A§sW ^m{Sn Wà tkman]w sk¨ Sp*v C«p. k¶p N* A½ H¶pw fn*msS tbm]n.. AXp¡a]n Wn¶v
A½ FÃmw Nm\p¶D*v F¶p FWn¡v fWhn`m]n.

Hmt^m Unkhkpw Hmt^m skss_än sFäw Mm³ C«p.. FÃmw Hmt^m Nq«pNm^psX him]w..

H^p Unkhw AXn¨p bm¼v B]n k¶ AÑWpw Fsâ NqsX Sp*v C^p¶p N*p..

A§sW H^p BjvI Njnªt¸mÄ A½ k¶p hwhm^n¨p.

A½ : tfmsW Wo CsSm¶pw Nm\^pSv CsSms¡ sSäm.. Wnsâ sSäm] In´Nsa CSv kaÀ¯pw..

Mm³ : FWn¡v NmfpNn CÃ… Nan¡m³ H^p sb®pw CÃ… Fsâ Ht^ H^p Blzmhw CSm.. fäpÅkÀ
Kokn¡p¶Sv N*p Mm³ sNmSn SoÀ¡s«……

ASv tN«p bns¶ A½ H¶pw fn*n]nÃ..

bSpsN Ft¶mXv fn*msS B]n.. bns¶ Mm³ Sp*v Nm\p¶Sv A§v Wn_p¯n..

Wn^ml sNm*.. bns¶ sI]vSSv FÃmw sSäm]n^p¶p F¶ Sn^n¨_nkv.. bSpsN Mm³ Fsâ In´NÄ
fmän..

^m{Sn tW^s¯ ko«n sIÃp¶Sv Wn_p¯n.. NqXpS hf]w Nq«pNm^psX NqsX NpXn.. Ak·mÀ B
sl^n¡pw WÃkÀ. H¶pw CÃ`pw Ak·mÀ AWy hv{SoNsa Asà tfminNpt¶..

AXp¯pÅ H^p sI_n] Knw C tIÀ¶v ^m{Sn 7 sSm«p At§m«v tbm]n..

bSpsN Fsâ ssf³Zv FÃmw fm_n.. A½]pw im¸n

M§Ä SfmlNÄ HsN b_ªp A§sW A§v tbm]n..

A§sW C^p¶t¸mÄ H^p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Unkhw Aѳ H¯n^n HmkÀ B]n k¶p..

F¶n«v kSp¡Â C^p¶ Fsâ ssd¡v HsN S«n f_n¨p F¶n«v AknsX ko\p..

Mm³ sbm¡n FXp¯p imÄ C C^p¯n.. bns¶ Aѳ tWs^ Fsâ fp_n]n Fsâ sdZv C tN_n
NnX¶p..

Mm³ FjpsW`vbn¡pw fp³bv A½ b_ªp “” Aѳ AknsX NnX¡s« “”
Mm³ At¸m FknsX NnX¡pw?

A½ : Wo Fsâ NqsX k¶p NnX¡p.

Mm³ : tk* Mm³ CknsX imÄ CÂ Wn`¯p NnXNw..

A½ : ASv tk* Fsâ NqsX NnX¡mw..

Mm³ : ASv sl^n]Ã.. FWn¡v Fs¶ Ss¶ Nt{*mÄ sI¿m³ bän F¶p k^nÃ.. ( h¦Xw Wn_ª H¨]nÂ
b_ªp )

A½ : Wo Nt{*mÄ sI¿*..

H^p sI_p bp©n^nt]msX A½ ASv b_ªp..

A½ : C{S WmÄ Nt{*mÄ sI]vSntà CWn B tfmiw A§v WX¡s«..

Mm³ : A½ CSv Nm^yfm]nXv Bt\m.. FWn¡v knlzmhw k^p¶nÃ..

A½ : Wm«n DÅ sb®p§Ä FÃmw N®n N*kWv bm] kn^nNp¶p. At¸m hz´w tfmWp Mm³ bm]
kn^nNp¶Sv H^p sSäm]n FWn¡v tSm¶p¶nÃ.

CsSms¡ tN«p Mm³ fSnf_¶p A½]psX AXpt¯Nv sI¶p. A½ At¸mÄ In^nt¨m*v bp_w Sn^nªv WX¶p
bp_sN MmWpw.
A½ tWs^ A½]psX fp_n]n N]_n..

bp_sN MmWpw N]_n.

Njnª Sk\ tfmiw fq¯p Mm³ A½sX fp_n]n tN_n]t¸m FWn¡v ASv M§apX BUy ^m{Sn B\v k`y
H^p lSfmWw D_¸v CÃm]n^p¶p F¶m C¶v. 100% D_¸v B]n^p¶p.. A½]psX In^n. B Wm\w.

M§Ä AknsX b^hvb^w tWm¡n Wn¶v. bns¶ Mm³ A½s] sdZv C bnXn¨p C^p¯n..

Mm³ : CSv WX¡pw F¶p Mm³ N^pSns] CÃ..

A½ : Wnsâ AÑsW AÃmsS tks_ Bt^]pw Cu ØmW¯p Mm³ h¦`vbn¨p«p tbm`pfnà F¶m A¶v Wo
H^p bp^pg³ B F¶p FWn¡v Nm\n¨v S¶t¸mÄ. Wnsâ B A*n Mm³ B{Pin¨p.

CsSms¡ tN«t¸mÄ Mm³ A½s] A§v D½ sk¨p

“”CWn fpSÂ A½ Fsâ sb®m “”

A½ : B]nt¡ms«.. ASyw tfm³ tfmsâ B{Piw hmVn¡p..

sl^n¡pw Nt{*mÄ kn« Mm³ At¸mta¡pw sN«nbnXn¨p bns¶ B bªntN«v tbm`s¯ l^o^w B ssWän
CÂ Wn¶pw bp_s¯Xp¯p.. {dm C`pw bmân C`pw Fsâ A½s] sNmSn Sos^ N*p..

A½]psX l^o^w FÃm f¡Ä¡pw DÅ H^p h½mWw B\v.. {lfn¨m fm{Sw Nn«p¶ h½mWw.. ASv FWn¡v
A¶v fWhn`m]n..

Fsâ `£yw B k`y Np*n B]n^p¶p. Fs¶ sNmSn¸nI B k`y Np*n.. Mm³ ASv N*pw sSm«pw
A_nªp..

A½]psX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fp`NÄ Mm³ bns¶ I¸n BhzUn¨p.. k`y B fp`NÄ Fsâ ssN]n HSp§n]nÃ..

At¸mta¡pw A½]psX ssNNÄ S¸n Sn^ªp Fsâ A*n]n bnXn¨n^p¶p.. Np_¨p tW^w A½ ASv sSm«p
^hn¨p.. ASnsâ N«n ]pw Woakpw FÃmw A½ ssNNÄsNm*v Aa¡m³ tbmNp¶tbms` FWn¡v tSm¶n..

bns¶ Mm³ t^mfw Wn_ª A½]psX bq_n Fsâ A*ns] F¯n¨p.. Nm^yw fWhn`m] A½ In^nt¨m*v
Nm`pNÄ AP¯n S¶p.

A½s] ko*pw Ipwdn¨ tlgw Mm³ A½]nt`Nv {btkln¨p.

B fp`NÄ sM¡n AfÀ¶p Mm³ A½s] Nan¨p..

At¸mapw CSp H^p hzbvWw Bt\m F¶p Mm³ HmÀ¯p tbm]n..

A½]psX tfmsW tfmsW F¶ knan… M§apsX Nan]psX ¹m¸v “” ¹m¸v “” F¶ H¨..

AsSÃmw B koXv sfm¯w Wn_ªp..

A]ÂkmhnNÄ tNÄ¡psW tNÄ¡s« F¶pw b_ªp Mm³ Wà H¨]n b_ªp “” At½ A½ Fsâ ]m.. CWn
fpSÂ Fsâ C\ “” A½s] Bªp AXn¨p sNm*v Mm³ b_ªp..

A½ “” tfmsW A½Nv CSv fSn.. CSptbms` A½ hvtWin¡p…

Fsâ AXn]psX tkPw NqXn bns¶ F¶n Mm³ H^p kn_] Wn_ªp. Mm³ Bmmiv F¶pw N^ªp
A½]nt`Nv Fsâ `mk Wn_¨p.. A½ Fsâ fpXn HsN bnXn¨p k`n¨p Fs¶ bnt¶w Nps_ D½ S¶p
hvtWiw {bNXn¸n¨p..

H^p sb®v F´m F¶p A¶v A½ FWn¡v Nm\n¨p S¶p. H^p fN³ F´m F¶p MmWpw Nm\n¨p sNmXp¯p..

FWn¡v A½t]mXpÅ hvtWiw Fsâ A*n sNm*v A¶v ^m{Sn Mm³ sSan]n¨p sNmXp¯p..

A¶v A½ Fsâ b^o£\ khvSp B]n^p¶p.. A½s] sI¿m¯ H¶pw CÃ. b` tbmhv C`pw Nan¨p.. F¶mÂ
km]n fm{Sw sNmXp¯nÃ..

A¶v Ft¸mam D_¡w bnXn¨Sv F¶p M§av¡v HmÀf]nÃ. bntä Unkhw I½Â B]n^p¶p.. ASnt`s_
sNmSn]pw..

AXp¯ Unkhw H^p em^y eÀ¯mknsW tKm`n¡v tKm`n¡v knXp¶ tbms` ]m A½ Fs¶ tKm`n¡v knt«.

A¶v Mm³ sskNpt¶^w 7 f\n¡v Ss¶ H^p Nan bmÊv B¡n.. bns¶ Aѳ k¶t¸mÄ tWs^ Fsâ
fp_n]n NnX¡m³ b_ªp. bns¶ M§Ä NpXpwdw WX¯n.

M§Ä C§sW NpXpwdw WX¯p¶Sv H^p Unkhw Aѳ ss`kv B]n«v N*p. skÅfXn¨p bm¼v B] sNm*v
FÃmw f_¡pw F¶p N^pSn F¶m AXp¯ Unkhw Ss¶ M§tamXv b_ªp tWm¡n]pw N*pw FÃmw sI¿\w.
A]ÂkmhnNÄ¡v hwl]w sNmXpNÃ F¶p..

ASv M§av¡v H^p {Po³ hnPvW B]n^p¶p. bns¶ At§m«v Mm³ Aѳ sX AWp{Pit¯msX A½]psX
NqsX NpXpwdw WX¯n.

lpew……..

WÃht¸mÀ«v Dt*ÂCSptbms`DÅNTNÄCWn]ptbmÌv–sI]p¶Sm\v………

Leave a Reply