പവന്‍റെ ദിവാസ്വപ്‌നങ്ങള്‍ 2

Posted by

പവന്‍റെ ദിവാസ്വപ്‌നങ്ങള്‍ 2

PAVANTE DIWASWAPNANGAL 2 AUTHOR-PAVAN

CLICK HERE TO READ FIRST PART [http://kambimaman.com/pavante-divaswapnangal/]

ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം പവൻ വീണ്ടും ദിവാസ്വപനങ്ങളുടെ രാമഴ നനയുകയാണ് . ചൂടും കുളിരുമുള്ള
ഓർമകൾ .

bk³ F¶ Mm³ Ct¸mÄ A³k_nsâ Ìmcv B\vA]mapsX b\fnXbmXv ØmbW¯ns` tKm`n¡m^³k«n b`nl
Nm^Wm\v A³kÀ F¶v tW^s¯ b_ªtÃmXyqgWpw Np*¸\n]pw WnÀ¯n A]mapsX NqsX NqXm³ Fs¶
DbtUln¨pXyqg³ WnÀ¯mw ftä b\n Mm³ I¯ms` WnÀ¯pWn§Ä¡v Nan¡m³ H^p sb®nÃmsS F{S WmÄ
Kokn¡m³ bäpw ASptbms`]m\v Fsâ Nm^ykpwH^p bp^pgsâ Np® km]nt`m Np*n]nt`m tN_msS
FWn¡v Kokn¡m³ Njn]nÃMm³ b_ªpl^n bs£ tKm`n hf]¯p Cu b\n tk* tN«tÃmASv Mm³
h½Sn¨pHmcohn fäp Ìmcv H¶pfnÃbs*m^n¡Â A]mÄ H^p sb®nsW Ìmcv B¡n sk¨v Øn^w
AXn]m]n^p¶pNan¨p Nq«pNmÀ¡p Hs¡ koSkpw sk¨pHXpkn AkÄ N`ym\w Njn¡\w F¶v Hä WnÀdÔw
AtSmsX sNmÃpw F¶v eog\ns¸Xp¯n Aksa HmXn¨pA³kÀ F{S AbNXNm^n]m\v F¶v FWn¡v WÃ
tdmVyfp*vA{S Ss¶ Ak³ DbNm^n]pw him]n]pw H^p ssV^ykpw B\vMm³ A³k_nsâ NqsX k*n]nÂ
tbmNm³ SpX§n]tSmsX CXkjn]n sk¨pw NX¸p_¯p sk¨pw Nk` I«¼nNÄ Fs¶ Np*m F¶v
knan¡p¶Sv WnÀ¯nMm³ tImUn¡mWpw b_]mWpw BapÅ H^p Np*³ B]n¯oÀ¶pIn`t¸mÄ Hs¡ A³k_nsâ
Nq«pNmÀ AknsX H¯pNqXpw MmWm\v AkÀ¡p thmZm Hjn¡p¶Spw ¥mhv sNm*v sNmXp¡p¶Spw
A¨m_pw fn¨_pw In¡Wpw kna¼p¶SpwF¶n«p Mm³ H^p fq`]n HSp§n Wn¡pwb`^pw Fs¶¡mÄ {bm]w
Np_ªk^m\vF¦n`pw FWn¡kt^mXv dipfmWfm\vbp^pgSzw AsSm^p WnVn]m\v–Wn_ª bp^pg
huµ^y§tamXv FWn¡v B^mVW]m\vHSp§n Wn¡p¶ Fs¶ tWm¡n AkÀ tImUn¡pw Wo AXn¡qs`Mm³ CÃ
F¶v S`Np`p¡pwAk³ fUyw sSmXq` AkWp bm`m\v CãwNq«pNmÀ Fs¶]pw A³k_nsW]pw fm_n fm_n
tWm¡pwA³kÀ Aks^ tWm¡n NÅ In^n In^n¡pwWÃ N«n¸m`p*v H^p ¥mhv tkt\m H^mÄ knan¨p
tImUn¡pwMm³ Smsj tWm¡n fn*msS Wn¡pwFsâ AXpt¯¡v k^p¶ Nm`Xn lÐw Fs¶
DĸpaNnSWm¡pwA]mÄ Fs¶ bnXn¨p Wn`¯n^p¯n hnºv Sp_¶p km]nt`¡v S^pwbns¶ b`^psX]pw
{l² MmWmNpwb`^pw k¶v Fsâ Du¼Â tWm¡n Aen{bm]w b_]pwCkm³ AXnsbman B\tÃm
Aan]mAtSm*tà Mm³ AksW knXm¯Sv A³kÀ b_]pw

H^p Sk\ S^p¶kÀ FWn¡v bns¶]pw S^m³ B{Pin¡pwFsâ Du¼Â H¶mwS^w Bs\¶p b` AenWµW§apw
FWn¡v Nn«n]n«p*vH^p Pp\kpw f\kpw CÃm¯ FWn¡v ssUkw BsN S¶ H^Wp{PiwFsâ km]nt`¡Ã
hzÀ¤¯nt`¡m\v Np® C_§n tbmNp¶sS¶v H^mÄ tSman S«n b_ªptks_m^p sI_n] AWpekkpw NqsX
b¦p sk¨v Mm³ kng]¯nt`¡p k^mwFWn¡v ]q\otcmw V^n¨ bp^pg·ms^ k`n] Cãfm\v{btSyNn¨v
tbm`ohpNmÀtbm`ohv tkg¯n H^mapsX hnºv Ajn¨p Sn¶\w F¶ Fsâ B{Piw CSpks^
WX¶n«nÃbns¶ Nm¡n tkgw V^n¨ ss{ZkÀ fms^ Cãfm\v, {btSyNn¨v Hmt«m, sXt¼m, t`m_n
ss{ZkÀ fms^ , bns¶ ^m{ão]¡mÀ. OmUÀ V^n¨ AhmVy hpµ^·ms^ Mm³ tWm¡n Wn¶n«p*v
sNmSnt]msX.Bs^]pw Nn«n]n«nÃH^n¡Â A³k_nsW AtWzgn¨p H^mÄ k¶pOmUÀ V^n¨ H^p hpµ^³tim
N*Spw N®v SÅnt¸m]n^m{ão]¯n Wn_ªp Wn¡p¶ H^p ]pk tNmfa³C]mÄ F´m CknsX Mm³
AÛpSs¸«pA³kÀ CtÃbp_¯p tbm]n^n¡pN]mASymklyfm\v H¶v knant¡mA]mÄ tImUn¨pMm³ tkPw
A³k_nsW knan¨p Nm^yw b_ªpA³kÀ AVnNw Smfhn]msS F¯nAkÀ ANs¯ _qfn tbm]n Fs´ms¡t]m
hwhm^n¨pA³kÀ bp_¯p k¶p BsN F{S ^qb D*mNpw F¶v tImUn¨p^*^ `£wASv tbm^tÃm A©p
tk\wA]mÄ¡mt\m Mm³ tImUn¨p AsSA³kÀ bns¶]pw bp_¯p tbm]n A]mÄ A³k_nsâ hzNm^y
NnX¸_]n Ss¶ C^p¶p10 fnWnänWNw A³kÀ Sn^nsN k¶p Nmlpw sNm*vF¶n«v Ft¶mXv b_ªp
Np_¨p In¡Wpw Inbvhpw tfXn¡m³Mm³ HmXns¨¶p tfXnt¨m*v k¶p

അകത്തു കേറി ഞാൻ സാധനം മേശയിൽ നിരത്തി

എന്റെ പ്രാണനാഥൻ കിടക്കയിൽ മലർന്നു കിടക്കുകയാണ്

വലിയ ആലോചനയിലാണ് പുള്ളി

കണ്ണടച്ചിരുന്നു

നെഞ്ചിലെ ബട്ടൺ ഊറി ഇട്ടിരിക്കുന്നു മുടി നിറഞ്ഞ നെഞ്ച് കാണാം

ഉടുപ്പ് പൊങ്ങി ഇരിക്കുന്നു വയറിന്റെ അറ്റവും അരികും കാണാം

ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സാധനം എടുത്തു ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു

ഞാൻ ഗ്ളാസ് എടുത്തു കഴുകി രണ്ടു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒഴിച്ച്

അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു വന്നു മേശയുടെ അരികിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു വലിച്ചു
കുടിച്ചു

ഞാൻ അത് വീണ്ടും നിറച്ചു

അൻവറും അടി തുടങ്ങി

കോഴിക്കാല് കടിച്ചു വലിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്ന്

ഞാൻ അൻവറിനെ ദയനീയമായി ഒന്ന് നോക്കി

എന്റെ ദാഹവും മോഹവും അറിയിക്കുന്ന നോട്ടം

ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോൾ കിട്ടാനാണ്

അൻവർ വേണോ എന്ന് കണ്ണ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു

ഞാൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു വേണം അണ്ണാക്ക് വരെ വേണം

അളിയാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും ഈ സമയത്തു പോയാൽ കിട്ടൂല വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്
ചെയ്യണോ

പെണ്ണിന് പെണ്ണല്ലേ അളിയാ പകരം ഉള്ളു

അവളുടെ പൂറിനു പകരം എന്തെങ്കിലും കണ്ടു പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നു അലഞ്ഞു
തിരിയാണോ

മൈര് പുണ്ടച്ചികൾ പൈസ മാത്രം മതി സ്നേഹമില്ലാത്ത കൂത്തിച്ചികൾ

അയാൾ കൊണ്ട് തിളച്ചു

അളിയാ എല്ലാത്തിനും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം നെ ആ ഉടുപ്പ് അഴിച്ചിട്ടിട്ടു കണ്ണടച്ച്
കിടക്ക്

എന്നാ കുണ്ണയാ അളിയാ നെ ചെയ്യാൻ പോണെ

കിടക്കളിയാ നീ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെ പിടിച്ചു കിടത്തി അൻവർ

എന്നിട്ടു ഇനി നോക്കി

എന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരം

ഞാൻ പതിയെ അടുത്ത് ചെന്ന് അയാളുടെ മുണ്ടിനു മുകളിലൂടെ ഉറങ്ങുന്ന കുണ്ണയിൽ കൈ വെച്ചു

അയാൾ വേഗം കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കി

എന്തോന്നളിയാ ഇത് ഇത് കൊണ്ടൊന്നും എന്റെ കടി മാറൂല

അയാൾ എന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി

നെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അവനെ പറഞ്ഞയക്കാം

അയാൾ മാനസില്ലാ മാനസോടെ കിടന്നു

ഞാൻ പിന്നെയും കൈ വെച്ചു കുണ്ണയിൽ

അത് പതിയെ പതിയെ തല പോകുന്നത് എനിക്ക് കൈകളിൽ അറിഞ്ഞു

എന്റെ പ്രിയന്റെ കുണ്ണ ഉണരുന്നു

അതിനെ കൺവെട്ടത്ത് കാണാൻ എനിക്ക് കൊതിയായി

മുണ്ടു അഴിച്ചു മാറ്റി ഉടുപ്പ് പൊക്കി വെച്ചു

എന്റെ ബലഹീനതയായ പൊക്കിൾ കുഴി എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു

ഉരുണ്ടു കുഴിഞ്ഞ ഒരു ആപ്പിൾ കുഴി

ഞാൻ അതിന്റെ പുറത്തൂടെ തടവി

പിന്നെ കുണ്ണ പുറത്തെടുത്തു വായിലേക്ക് വലിച്ചു കേറ്റി

ഹാ………………അയാളുടെ പ്രതികരണം എന്നെ ഹരം കൊള്ളിച്ചു

ഞാൻ മൊട്ടിൽ നാക്കു കൊണ്ട് ഒന്ന് ചുഴറ്റി

വായിൽ മൊട്ടു വെച്ച് ഐസ് ചപ്പും പോലെ ചപ്പി

അയാൾ തുടർച്ചയായി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി

കോട്ടയിൽ പതിയെ തടവി ഞാൻ അതിനെ വായ്ക്കുള്ളിൽ കൊണ്ട് വന്ന് പതിയെ വലിച്ചു കുടിച്ചു

പഹയൻ ചാടി എണീറ്റ് സുഖം കൊണ്ട് എന്റെ തല പിടിച്ചു മാറ്റി

ഞാൻ അയാളെ പിന്നെയും പിടിച്ചു കിടത്തി

ഇനി ഈ മുതൽ എന്റെ അടിമയാണ്

ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു

എന്റെ വായ് പ്രയോഗം അയാളെ സ്വർഗ്ഗ ലോകത്തെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു

അയാളെ എന്റെ തല പിടിച്ചു കുണ്ണയിൽ വെച്ച് അടിച്ചു

അത്ര മികച്ചതല്ലെങ്കിലും ആ കുണ്ണയുടെ മണവും രുചിയും എനിക്ക് ക്ഷ പിടിച്ചു

അതിനെ താലോലിച്ചും ഒമാനിച്ചും അയാളുടെ ലോല പ്രദേശങ്ങളിൽ മുത്തം വെച്ചും ഞാൻ അയാളെ
സുഖത്തിന്റെ പാരമ്യതയിൽ എത്തിച്ചു

ഒടുവിൽ ഒരു നിലവിളിയോടെ അയാൾ കുണ്ണ പാല് എന്റെ വായയിൽ നിറച്ചൊഴിച്ചു

സംതൃപ്തിയുടെ നിമിഷം

ഇയാളെ എത്ര കൊതിച്ചതാണ് ഞാൻ

ഒടുവിൽ ദൈവം എന്റെ വിളി കേട്ട പോലെ എന്റെ വായിൽ കൊണ്ട് വന്നു തന്നു

എന്നെ പ്രശംസ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടാണ് അയാൾ പോയത്

ഇനി വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സമ്മാനവും കൊണ്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

ഇനി കാര്യത്തിലേക്കു കടക്കാം

ജോബി യുടെയും ജിയ യുടെയും വീട്ടിൽ പോയി അന്ന് കളിച്ച ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട്
പോയില്ല അൻവറിനു പല വിധ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു

ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ജോബിയുടെ കുണ്ണ ഓർമ്മ വന്നു

അവനെ ഒന്ന് തിന്നണം പിന്നെ ജിയയെ കണ്ടിട്ടും കുറെ നാളായി

ഞാൻ അൻവറിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു

പോയിക്കളയാം അവൻ പറഞ്ഞു

നല്ല ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് കുറെ നാളായി

അവനു ജിയയെ ഓർമ്മ വന്നെന്നു തോന്നുന്നു അവൻ ജീൻസിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുണ്ണ പിടിച്ചു
ഞെരിച്ചു

എനിക്കും രക്തം തിളച്ചു രണ്ടു പുരുഷന്മാരുടെ കുണ്ണയാണ് ഇന്ന് വായിൽ നൃത്തമാടാൻ
പോകുന്നത്
പിന്നെ അൻവറും ജോബി യും കൂടെ ജിയയെ കളിക്കുന്ന രംഗവും ആലോചിച്ചപ്പോഴേ എന്റെ ചെറു
കുണ്ണ കമ്പിയായി

ഉച്ചക്ക് അൻവർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാൻ

ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നു മണി ആയിക്കാണും ഞങ്ങൾ ബൈക്കിൽ പുറപ്പെട്ടു

പോകുമ്പോൾ രണ്ടു കുപ്പി ഫുള്ളും ചിക്കൻ പെരട്ടും വാങ്ങി കൈയിൽ വെച്ചു കളിയുടെ
ഇടവേളയിൽ തിന്നാൻ

3 മണി ആയതു കൊണ്ട് ജിയ കാണുമോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു

കോളേജിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുമ്പോൾ നാല് നാലര ആകും

സാരമില്ല തുടങ്ങി വെക്കുമ്പോ അവളിങ്ങെത്തും അൻവർ പറഞ്ഞു

അവളെ രണ്ടു കളി കളിച്ചിട്ടേ ഈ അൻവർ ആ പടിയിറങ്ങു

അവന്റെ ഈ ഉശിരാണ് എനിക്കിഷ്ടം

ആത്മ വിശ്വാസം സ്ഫുരിക്കുന്ന ആണ്

ഇവന്റെ കാലടിയിൽ വീണു പിടഞ്ഞു മരിച്ചാലും അത് പുണ്യമാണ്

ഞാൻ അവനെ ആരാധനയോടെ നോക്കി

അവന്റെ കൊമ്പൻ മീശ തുമ്പ് വിറക്കുന്നു

ബീഡി വലിച്ചു കറുത്ത ചണ്ടിൽ ആനന്ദ ചിരി

ഞാൻ അവന്റെ കല്ല് പോലെ ഉറച്ച ഇടുപ്പിൽ കൈ അമർത്തി

കാളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാണ് വാതിൽ തുറന്നത്

ഞെട്ടി പോയി

മുക്കാൽ ഫ്രോക്കും ഇട്ടു ഒരു ഇടിച്ചക്ക അമ്മപ്പൂറി

അവളെ അൻവർ അടിമുടി നോക്കി

മുട്ടിനു താഴെ കഷ്ടിച്ച് നിക്കുന്ന ഫ്രോക്കിന്റെ താഴെ കൊഴുത്തുരുണ്ട കാലുകൾ

ഒരങ്കത്തിന് വെല്ലു വിളിക്കുന്ന ചക്ക മുലകൾ

ചെറിയ കുടവയറിൽ പൊക്കിളിന്റെ മുഴുപ്പ് ഫ്രോക്കിന്റെ മുകളിലൂടെ അറിയാം

ജോബിയുടെ ‘അമ്മ ബ്യുട്ടീഷൻ

ഞാൻ പതുക്കെ അൻവറിന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു

കിളവി ആള് വില്ലത്തി ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്

ഇത് വല്ലതും അറിഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞു ക്ഷണം ആക്കി ഉപ്പിലിടും ഞാൻ പറഞ്ഞു

അവർ ചോദിച്ചു ആരാ

ജോബി ഇല്ലേ

ഉണ്ട് കയറി ഇരിക്ക്

അവർ അകത്തേക്ക് പോയി

തീരഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ അരക്കെട്ടിന്റെ താളം അൻവറിന്റെ കണ്ണിലും കുണ്ണയിലും ചോരയോട്ടം
കൂട്ടി

ഇങ്ങനെ ഒരു പൂറി ഉള്ള കാര്യം ആ തായോളി ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ

ഇവളെ ഇന്ന് ഞാൻ പണ്ണും അൻവർ പറഞ്ഞു

എനിക്ക് പേടിയായി

വേഗം ജോബി പുറത്തേക്കു വന്നു

ഞങ്ങളെ കണ്ട് അവൻ പരിഭ്രമിച്ചു

‘അമ്മ ഉണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നൊരു ദിവസം വാ അവൻ പറഞ്ഞു

പോകാം തരാനുള്ള പൈസയും പലിശയും താ അൻവർ അലറി

അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുപ്പി പിടിച്ചു വാങ്ങി മേശയിൽ വെച്ചു

എന്നിട്ടു കുപ്പി തുറന്നു കുറച്ചു വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു

അലർച്ച കേട്ട് ‘അമ്മ പുറത്തേക്കു വന്നു

എന്താ അവർ ചോദിച്ചു

മോൻ കുറച്ചു കാശ് താരനുണ്ട് വാങ്ങാൻ വന്നതാ

ഞാൻ ഇന്ന് കാശും കൊണ്ട് പോകു അൻവർ സീൻ ഉണ്ടാക്കി

അവർ ജോബിയെ തുറിച്ചു നോക്കി

എത്ര തരാനുണ്ട്

പത്തു ലക്ഷം പിന്നെ പലിശയും

അമ്മയുടെ കണ്ണ് തള്ളി

അൻവർ പിന്നെയും കുപ്പി വായിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി

സംഗതി പന്തിയല്ലെന്ന് അമ്മക്ക് മാനസിലായി

അവർ വന്നു അൻവറിന്റെ അടുത്ത് സോഫയിൽ ഇരുന്നു

മോനെ കുറച്ചൂടെ സാവകാശം താ എങ്ങനെ എങ്കിലും കാശി തരാം ഇപ്പൊ പോ

അവരുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് പ്രസരിച്ച മണം അൻവറിനെ ഉന്മത്തനാക്കി

കൊല്ലുന്ന മണം

അവൻ അവരുടെ നിറഞ്ഞ മാറിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ചു വെള്ളം കൊണ്ട് വാ

അവർ അകത്തേക്ക് പോയി വെള്ളവും ഗ്ലാസും കൊണ്ട് വന്നു

എന്നിട്ടു അവന്റെ അടുത്തിരുന്നു ഗ്ലാസ്സിലേക്കു മദ്യം പകർന്നു അവനു കൊടുത്തു

ഞാനും ജോബിയും അതെല്ലാം നോക്കി ഇരുന്നു

അൻവർ കുറച്ചു കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി അമ്മക്ക് നീട്ടി

അവർ ആദ്യം ഒന്ന് മടിച്ചു

കുടിക്കു സ്വന്തം മോൻ തരുന്നതാണെന്നു കരുതിയാൽ മതി

അൻവർ മതിമറക്കുന്ന ഒരു നോട്ടം ജോബിയെ നോക്കി

ജോബി തല കുനിച്ചിരുന്നു

‘അമ്മ അത് വാങ്ങി വലിച്ചു കുടിച്ചു

നിനക്ക് വേണോ

ജോബി മിണ്ടിയില്ല

അവനും ഒഴിച്ച് കൊട് ഒരു ഗ്ലാസ് അൻവർ പറഞ്ഞു

‘അമ്മ ജോബിക്കും കൊടുത്തു ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ മദ്യം

‘അമ്മ ഇനിം കുടിക്ക്

അമ്മ കുടിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ഒരു സുഖമാ

അവൻ അമ്മയുടെ തുടയിൽ കൈ വെച്ചു

‘അമ്മ ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച് വലിച്ചു കുടിച്ചു

പിന്നെയും ഒഴിച്ച് കുടിച്ചു

അവർ കുടിക്കുന്നത് അൻവറും ജോബിയും ഞാനും നോക്കി ഇരുന്നു

അവർ സോഫയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടന്നു

അൻവർ പതിയെ അവരുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു ഫ്രോക്ക് പൊക്കി തുടയിൽ തടവി

നല്ല വെണ്ണ പോലത്തെ തുടകൾ

കുറച്ചൂടെ പൊക്കി ഏതു ഒരു ഉദാനത്തിലേക്കു പോകുന്ന പാത ഇരുണ്ടും മൂടിയും കാണപ്പെട്ടു

ഇടുങ്ങിയ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി

അവൻ അവിടേക്കു നോക്കി നാവു നുണച്ചു

അൻവർ പ്ലീസ് അമ്മയെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്

ജോബി അപേക്ഷിച്ചു

മാറി നില്ലടാ മൈരേ ദൂരെ അവൻ ജോബിയെ പിടിച്ചു ശക്തിയായി തള്ളി

അവൻ സോഫയിൽ പോയി വീണു

അവന്റെ മുഖം തന്റെ കുണ്ണയിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അൻവർ ചോദിച്ചു

നീ എന്റെ കുണ്ണ ചൂമ്പിയ കാലം മറന്നു അല്ലെ

ജോബി സോഫയിൽ നിന്ന് അനങ്ങിയില്ല

അവൻ ഭയന്ന് മിണ്ടിയില്ല അവർ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നു കുഴഞ്ഞു കിടന്ന അവരുടെ കാലു
പിടിച്ചകത്തി

മേല്പോട്ടു പൊക്കി

ജട്ടിക്കുള്ളിൽ രോമം വടിച്ച പൂറിന്റെ അരികുകൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ കുണ്ണ തരിച്ചു

അവൻ കാലു വിട്ട് മുലയിൽ പിടിച്ചു

ആ ചക്ക മുലകളെ പിടിച്ചുലച്ചു

മുഖം ചേർത്ത് വെച്ച് അതിൽ കടിച്ചു

അവരുടെ കഴുത്തിലും തടിച്ച ചുണ്ടുകളിലും അവൻ ഉമ്മം കൊണ്ട് മൂടി

ഫ്രോക്കിന്റെ ഹുക്കഴിച്ചു അവൻ മുലകളെ എടുത്തു പുറത്തേക്കു ഇട്ടു

അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള രണ്ടു വരിക്ക ചക്കകൾ

അതിന്റെ വലിപ്പ്പം കണ്ടു അൻവറും ജോബിയും ഞാനും കണ്ണ് തള്ളി

അൻവർ ഓരോ മുലയായ് ചപ്പി വലിച്ചു മുലഞ്ഞെട്ടു കടിച്ചു ചുവപ്പിച്ചു

മയക്കത്തിനിടയിൽ അവർ ആ കടിച്ചു വലി ആസ്വദിക്കുന്ന പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി

തന്റെ രണ്ടു കൈയിൽ പോലും ഒതുങ്ങാത്ത ഓരോ മുലയും അവൻ പിടിച്ചു കുഴച്ചു

ഇങ്ങു വാടാ മൈരേ

അവൻ ജോബിയെ വിളിച്ചു

ഒരു മുലയിൽ ചപ്പ്

വേണ്ട

ചപ്പടാ മൈരേ അവൻ അലറി

ജോബി സോഫയിൽ ഇരുന്നു അമ്മയുടെ ഒരു മുല ഞെട്ടി വായിലാക്കി കടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങി

ഒരു മുലഞ്ഞെട്ടു അൻവറിന്റെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ കിടന്നു ഞെരിഞ്ഞമർന്നു

അവർ മയക്കത്തിൽ രണ്ടു തലകളും പിടിച്ചു തഴുകി

ആഹ്………………….ആഹാ……………..അവർ കരഞ്ഞു

നീ പണ്ണിയിട്ടുണ്ടോടാ ഇവളെ അൻവർ ചോദിച്ചു

ഇല്ല

കള്ളം പറയരുത്

ഇല്ല സത്യം

ഇവൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ മുലയുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയോ

ഇല്ല

നെ ഇവളുടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ

പൊക്കിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയറും വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല

എപ്പോ കണ്ടു സാരി ഉടുത്തു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ

സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ ഇവൾ താഴ്ത്തിയാണോ ഉടുക്കുന്നത്

അതെ

എത്ര വരെ താഴ്ത്തും

പൂറിന്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ ഉടുക്കും

അപ്പൊ നീ കുറെ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ

അവൻ മിണ്ടിയില്ല

നീ അത് കണ്ടു വാണം വിട്ടോ

വിട്ടു

എത്രെണ്ണം

മൂന്നു

നിനക്കിവളുടെ പൂറു കാണണോ

ജോബി നിന്ന് വിറച്ചു

വാ വന്നു കാലിന്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്ക്

ജോബി അമ്മയുടെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു

അകത്തു കയ്യിട്ടു ജെട്ടി ഒരു

ജോബി അകത്തു കയ്യിട്ടു നനഞ്ഞ , മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന മണം വമിക്കുന്ന അമ്മയുടെ
ജെട്ടി ഊരി എടുത്തു

അൻവർ അത് വാങ്ങി ജോബിയുടെ മുഖത്തു തേച്ചു

അതിന്റെ മനം ജോബിയുടെ മൂക്കിൽ അടിച്ചു കയറി

അവൻ ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു ഞരടി

അൻവർ ആ ജെട്ടി ജോബിയുടെ വായിൽ കയറ്റി

തിന്ന് ഉറുഞ്ചി തിന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു

ജോബി ജെട്ടി വായിലിട്ടു നക്കി കുടിച്ചു

അമ്മയുടെ പൂറിന്റെ മണം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിറഞ്ഞു

അൻവർ കാലകത്തി പൊക്കി പിടിച്ചു പൂറിലേക്ക് നോക്കി

ഹോ എന്തൊരു ചക്ക പൂര്

ഇവൾ എന്നെ കൊല്ലും

അവൻ പൂറിലേക്ക് മുഖം ചേർത്തു

അമ്മയുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു സുഖരോദനം പൊങ്ങി വന്നു

അവർ സോഫയിൽ കാലു വിരിച്ചു വെച്ച് അൻവറിനെ ചുറ്റി വിരിഞ്ഞു

അൻവർ അവളുടെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു ഞെരുങ്ങി

അവൾ സോഫയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നടു വളച്ചു അൻവറിന്റെ വായയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു

അൻവർ അവളുടെ വിളഞ്ഞ ഗോതമ്പ് പടം പോലെ കിടന്ന പൂറിനേയും അതിൽ വിളഞ്ഞു നിന്ന കന്തു
എന്ന ഗോതമ്പിനെയും കടിച്ചൂമ്പി

അവൾ നിലവിളിച്ചു

അമ്മയുടെ കരച്ചിലും വിളിയും സുഖം കൊണ്ടുള്ള മൂളലും ജോബിയുടെ കുണ്ണയെ ഉണർത്തി

അവൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നു നിന്ന് മുലയിൽ അമർത്തി കൊണ്ട് വാണം അടിച്ചു

ഫ്രോക്കിന്റെ ഹുക്ക് പിന്നെയും ഊരിയപ്പോൾ അവൻ അമ്മയുടെ തുഉടത്ത വയറും അന്തമില്ലാത്ത
ആഴമുള്ള പൊക്കിളും കണ്ടു

അവൻ പൊക്കിളിലേക്കു വിരൽ ഇറക്കി കറക്കി എടുത്തു

പിന്നെ കുനിഞ്ഞു പൊക്കിളിൽ നാവു കൊണ്ട് കറക്കി

അപ്പോഴും അൻവർ അമ്മയുടെ പൂറിൽ തപസ്സു ചെയ്യുകയായിരുന്നു

എത്ര നക്കിയാലും പിന്നെയും ബാക്കി കിടക്കുന്ന മലച്ച പൂറു അൻവർ വേറെ
കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു.

N´p Ss¶ Ak³ Nps_ tW^w NXn¨p k`n¨pHmt^m W¡`n`pw ‘A½ hpOw sNm*v N^ªp`i^n]nÂ
B]SnWm AkÀ¡p Ø`Nm` tdmVw CÃm]n^p¶pA¶kÀ F\oäv t{cm¡v fpjpk³ k`n¨p No_n
Naªpknlm`fm] NanØ`w tbms` DjpSp f_n¡m³ S¿m_m] bmXw tbms` ‘A½ f`À¶p NnX¶pA³kÀ
Ak^psX km] Sp_¶v Np® SÅn N]än sNmXp¯pCSv N*Spw tKmdn]psX N®n ^NSw C^¨p N]_nAksâ
Np® A´^o£¯n NnX¶p bX sk«nA½¡v km]n sNmXp¡m³ AkWp SnXp¡w Bs]¶p FWn¡v
fWÊn`m]nMm³ AksW A³k_nsâ f_pkl¯p sNm*v Wn_p¯n A½]psX km]nt`¡v Aksâ Np®]pw sN«n
sNmXp¯p^*p kl¯p Wn¶pw ^*p Np®NÄ tN_n]n«pw AkÀ ^*pw hzoN^n¨p^*p D_¨ A\s¡«pNÄ Ht^
hf]w km]nt`¡v AXn¡p¶Sv Mm³ BWµ WnÀkrSnt]msX N*p^*p tb^pw Hmt^m fp`]nÂ
bnXn¨n^n¡p¶pMm³ bSns] Nm`nsâ CX]n sI¶v Ipf¶p SpXp¯ Ak^psX bq_n Fsâ WmXv kn^Â
N]än tWm¡nkjp kjp¸v Wn_ª bmSma¯nt`¡p Fsâ kn^Â C_§n tbmNp¶ tbms` FWn¡v tSm¶nN]än
AXns¡Xm A³kÀ Ft¶mXv b_ªpbt£ FWn¡v B bq_n H^p AenWntklkpw tSm¶n]nÃFs¶ D\À¯p¶Sv
Np®Nam\v Np®NÄ fm{SwAXn¡Xm ssft^ A³kÀ A`_nMm³ In^n¨p sNm*v fm_n Wn¶pC¶m Nt*m
AXn¡p¶SvF¶pw b_ªp A³kÀ A½]psX Nm`nsâ CX]n k¶p Nm`p sbm¡n tSman sk¨v Np®]nÂ
Np_¨p Sp¸s`Xp¯p tS¡m³ tbm]n tkPw Ft´m Bt`mIn¨p tKmdns] tWm¡nk¶p Dus¼Xm
ssft^tKmdn Wn`¯n^p¶v A½]psX fp¶n sk¨v A³k_nsW Du¼n

പതിയെ ലഹരി വിട്ടു കണ്ണ് തുറന്ന ‘അമ്മ ഞെട്ടലോടെ ഞങ്ങളെ നോക്കി

അവർ പൂറു വേഗം പൊത്തി പിടിച്ചു

തല വലിക്കാൻ നോക്കിയാ ജോബിയെ അൻവർ കുണ്ണയിൽ ബലം പിടിച്ചു ചേർത്ത് വെച്ചു

അമ്മയുടെ തലയിൽ പിടിച്ചു സോഫയിൽ അമർത്തി വെച്ചു

കിളവി നിലവിളക്കും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അൻവർ അവരെ പിടിച്ചു ബലം പിടിച്ചു സോഫയിൽ
കമിഴ്ത്തി കിടത്തി കുണ്ടിയുടെ വിടവിലൂടെ അപ്പത്തിൽ നക്കാൻ തുടങ്ങി

അവർ സുഖം കൊണ്ട് പിന്നെയും കരഞ്ഞപിറകു വശം മുഴുവൻ നക്കി തോർത്തിയപ്പോൾ കിളവി
മലർന്നു കിടക്കാന് കിതച്ചു

കാലകത്തി വെച്ച് അലറി അടിച്ചു താടാ പൊന്നു മക്കളെ

അമ്മക്ക് സഹിക്കണില്ല,

ആ വായിലേക്ക് അൻവർ ജോബിയുടെ കണ്ണ പിടിച്ചു കേറ്റി കൊടുത്തു

ഒരു നിമിഷം അവർ ജോബിയെ നോക്കി അന്താളിച്ചു, അടുത്ത നിമിഷം സ്വന്തം മകന്റെ കുണ്ണ
ഭോഗത്തിൽ ആറാടി ‘അമ്മ അവനെ പിടിച്ചു തന്റെ ചുണ്ടോടു അടുപ്പിച്ചു മുത്തം കൊണ്ട് മൂടി

ചുണ്ടലും കഴുത്തിലും കവിളിലും ചെവിയിലും അമ്മയുടെ ചുടു ചുമ്പനങ്ങളും കടികളും കൊണ്ട്
ജോബി വിവശനായി.

അവൻ അമ്മയെ ചുറ്റി വിരിഞ്ഞു പാമ്പിനെ പോലെ

അമ്മയുടെ വയറിലും പൊക്കിളിലും ചുമ്പനം കൊണ്ട് മൂടി

താഴെ ആ ചെമ്പു പാത്രത്തിലേക്ക് ചട്ടുകം ഇറക്കി കളിച്ചു തുടങ്ങിയ അൻവർ കളിയുടെ
ലഹരിയിൽ സ്വയം മറന്നു

അവന്റെ കുണ്ണ പെരുംകുതിയുടെ ആഴങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞു

എത്ര കേറിയിട്ടും ഇനിം ആഴങ്ങൾ ബാക്കി കിടക്കുന്ന കൂതിയില് തന്റെ കൈകൾ മുഴുവൻ കേറി
പോകും എന്ന് അവനു തോന്നി

അവൻ പറന്നടിച്ചു

സ്വർഗ്ഗ ലോകത്തേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയ മാലാഖയെ പോലെ അവൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടന്നാടി

സുഖത്തിന്റെ വേറൊരു ലോകം

പല തരം പൂറുകൾ കളിച്ചും തിന്നും ആർ മാദിച്ച അൻവറിനു ഇതൊരു വേറിട്ട അനുഭവം ആയി മാറി

ഇത്രയും തെളിഞ്ഞ പൂറു, തേൻ പാൽ പോലെ ഒഴുകുന്ന പാലരുവി, ഇത്രയും വിളഞ്ഞ മുലകൾ,
തുടകളുടെ കൊഴുപ്പ് , പൊക്കിളിന്റെ ആഴം

അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അൻവർ അമ്മയെ ചുറ്റി വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മകനെ പിടിച്ചു
മാറ്റിയിട്ടു അവരെ പിടിച്ചു തന്റെ വായിലേക്ക് ഇരുത്തി

അടിക്കടി പുണ്ടച്ചി വായിലേക്ക്

അവർ അവന്റെ വായിൽ ഇരുന്ന് കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങി

തിണ്ണട മൈരേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിൽ താടി അൻവർ പറഞ്ഞു

അവൾ ലഹരിയിൽ കുറെ കൂടെ കേറ്റി പറഞ്ഞു

വലിച്ചു തിന്നടാ പുണ്ടച്ചി മോനെ ഈ അമ്മക്കന്ത്

അവർ ആവേശത്തോടെ അൻവറിന്റെ വായിലേക്ക് പൂറു ഇടിച്ചു കേറ്റി

തിന്നടാ മൈരേ നന്നായി തിന്ന് അവർ പുലമ്പി

രകതം ഇരച്ചു കയറിയ അൻവർ കന്തും പൂറും വലിച്ചു കുടിച്ചു

നക്കി തിന്നു

മുഖത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പിറകിൽ അൻവറിന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജോബി അമ്മയെ
കെട്ടിപിടിച്ചു മുലയിൽ അമർത്തി

അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ……. അവൻ വിളിച്ചു

നിനക്ക് വേണോ മോനെ അമ്മയുടെ പൂറു

എനിക്കും താ അമ്മെ വായിൽ

തെറി വിളിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് വായിൽ താ അമ്മെ അവൻ കേണു

‘അമ്മ അൻവറിന്റെ വായിൽ നിന്ന് എണീറ്റു ജോബിയെ നിലത്തു മലർത്തി കിടത്തി

ആദ്യം അവന്റെ കുണ്ണ എടുത്തു ചപ്പി കുടിച്ചു

അമ്മയുടെ വായുടെ ചൂട് കൊണ്ട് അവന്റെ കുണ്ണ കിടന്നു ഞരുങ്ങി

ഹാ……………………….ഹമ്മോ………………………. അവൻ കരഞ്ഞു

അവർ കുറെ ചൂമ്പിയിട്ട് എണീറ്റ് അവന്റെ വായിൽ ഇരുന്നു

അവന്റെ വായുടെ മുകളിൽ കൊണ്ട് തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടു അവർ ചോദിച്ചു

‘അമ്മ വായിൽ തരട്ടെ മോനെ നിനക്ക്

താ

നന്നായി ചപ്പി തിന്നോ നെറ്റ്

തിന്നാം

ഇന്ന അവർ കാനത്തിന്റെ തുമ്പോ നാവിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു

അവൻ അതിൽ ചാടി കടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ കുണ്ടി പൊക്കി ചിരിച്ചു

കൊതിയായോ നിനക്ക് അമ്മയെ തിന്നാൻ

കൊതി ആയെടി പൂറീമോളെ

അവൻ അലറി

ഇന്നാടാ പന്ന തായോളി എന്നാ ഊമ്പിക്കൊ

അവർ വായിലേക്ക് പൂറു ഇടിച്ചിറക്കി

ജോബി അമ്മയുടെ പൂറിൽ നാക്ക് കൊണ്ട് അത്തപ്പൂക്കളം വരച്ചു

കന്തിനെ ‘അമ്മ അവന്റെ മൂക്കിലിട്ടു ഉരച്ചു

മലർന്നു കിടന്ന ജോബിയുടെ ഇരുമ്പുലക്കയിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു

അത് എന്റെ കൈയിൽ കിടന്നു വെട്ടി വിറച്ചു

ഞാൻ അവന്റെ കുണ്ണ വായിൽ വെച്ച് ചപ്പി

എല്ലാം നോക്കി കുണ്ണ തഴുകി കൊണ്ട് സോഫയിൽ ഇരുന്ന അൻവർ എഴുന്നേറ്റു അമ്മയെ സോഫയിൽ
പിടിച്ചു കിടത്തി

പൂറിലേക്ക് കുണ്ണ വെച്ച് തേച്ചു

കാൽ പൊക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവർ അൻവറിനെ കൊതിയോടെ നോക്കി

അടിച്ചു ഒഴിക്കു മക്കളെ

അൻവർ അവരുടെ മുലയിൽ പിടി മുറുക്കിക്കൊണ്ട് പറന്നടിച്ചു

അടി മുറുകി വന്നപ്പോൾ അവന്റെ മുഖം സുഖം കൊണ്ട് വലിയുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു

ഇപ്പോൾ പൊട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായി

പൊട്ടി, ചിറ കെട്ടി നിന്ന വെള്ളം പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ പൂറിൽ നിന്ന്
അൻവറിന്റെ പാല് പതഞ്ഞു ഒഴുകി

അൻവർ ആ പാല് വിരലിൽ കോരി എടുത്തു അവരുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു

പഞ്ചാമൃതം കഴിക്കുന്ന പോലെ ‘അമ്മ അത് കുടിച്ചിറക്കി

അൻവറിന്റെ കാളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോബി അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു

അവർ ജോബിയെ നോക്കി

അമ്മയുടെ പൂറു വേണോ മോന് കുണ്ടി വേണോ

അമ്മയുടെ ചോദ്യം അവനിൽ ഭ്രാന്ത് ഉണർത്തി

അവൻ അമ്മയെ പാട്ടി നിക്കുന്ന പോലെ നിർത്തി പൂറിൽ അടിച്ചു കേറ്റി

അവിടുന്ന് കുണ്ണ വലിച്ചൂരി കുണ്ടി തുളയിൽ കെറ്റി

തിരിച്ചും മറിച്ചും നാലടി അടിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കുണ്ണ പാല് കുണ്ടിയിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകി

കളി കഴിഞ്ഞു തളർന്ന അമ്മയെ അൻവർ മടിയിൽ വെച്ച് മുലയിൽ തഴുകി ലാളിച്ചു

മടിയിൽ കിടത്തി കുണ്ണ വായിൽ കൊടുത്തു

‘അമ്മ അൻവറിനു വായിലിടുന്ന നോക്കി ഇരുന്ന ജോബിയെ വിളിച്ചു നിലത്തിരുത്തി അൻവർ അവനും
കൊടുത്തു വായിൽ

അമ്മയും മകനും മാറി മാറി തിന്നുന്ന നോക്കി അൻവർ സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു

ചീറ്റിയ പാൽ അമ്മയ്ക്കും മകനും പകുത്തു വായിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടു ഞങ്ങൾ
പുറപ്പെട്ടു

ഒരു മാമാങ്കം കഴിഞ്ഞ പോലെ

ഞങ്ങൾ ഗേറ്റ് കടക്കുമ്പോൾ ജിയ അകത്തേക്ക് വരുകയായിരുന്നു

ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണിൽ ഒരു തിളക്കം നിറഞ്ഞു

ഞങ്ങൾ പോകുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഒരു തകർപ്പൻ കാളി നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ അവൾ
അൻവറിനെ നോക്കി

വാരാടി മോളെ ഉടനെ തന്നെ

നിന്റെ ‘അമ്മക്കു ഇന്ന് ചൂട് വെള്ളം അനത്തി പിടിപ്പിക്കണം അവൾ കുറെ സഹിച്ചു

ഇക്കയുടെ കുണ്ണ ‘അമ്മ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൂടെ നിന്റെ ആങ്ങളയുടെയും

ഇനി ഒരു ദിവസം അമ്മയും മോളും മോനും പിന്നെ ഈ അൻവർ ഇക്കയും പിന്നെ ഈ കുണ്ടനും

നീ ഇന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്നോ

ആ കൈ ഇങ്ങു എടുക്ക് , എന്ന് പറഞ്ഞു അൻവർ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു തന്റെ കുണ്ണയിൽ
പിടിപ്പിച്ചു

ജീൻസിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ അവൾ അയാളുടെ കുണ്ണയുടെ ബലം അറിഞ്ഞു അതിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞു

നീ ഇന്ന് ഇക്കയെ ഓർത്തു വിരലിടോ

അവൾ മൂളി

മിടുക്കി

പൊക്കോ

അവൾ ഓടി വീട്ടിൽ കയറി

ദിവാസ്വപ്നങ്ങളുടെ രാപ്പകലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു വേഗം

എന്തിനെന്നറിയാതെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു

പവൻ

Leave a Reply