ആദ്യരാത്രിയിലെ ആവേശക്കളി [ കമ്പിപ്പാട്ട് ]

Posted by

ആദ്യരാത്രിയിലെ ആവേശക്കളി

KAMBIPPAATTU BY SHAMSUKI

മൊഞ്ചുള്ള പെണ്ണിന്റെ കല്യാണമിന്ന്
കന്തുള്ള പെണ്ണിന്റെ മയിലാട്ടമിന്ന്
കനകപ്പൂറിനുള്ളിൽ വിളയാട്ടമിന്ന്
കൗമാരപ്പെണ്ണിന്റെ കല്യാണമിന്ന്
(മൊഞ്ചുള്ള)

മണിയറവാതിലടക്കുന്ന രാവ്
മണവാട്ടിയായി കുണുങ്ങുന്ന രാവ്
മന്ദാരപ്പൂറൊന്നു വിരിയുന്ന രാവ്
അതിനുള്ളിൽ മധുവാലെ നിറയുന്ന രാവ്
(മൊഞ്ചുള്ള)

മണവാളൻ അരികിൽ വിളിക്കുന്ന രാവ്
കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി പരുങ്ങുന്ന രാവ്
കുലുങ്ങികുലുങ്ങി ചിരിക്കുന്ന രാവ്
ചിരിക്കുമ്പോൾ മുലകൾ കുലുങ്ങുന്ന രാവ്
(മൊഞ്ചുള്ള)

ആലിംഗനങ്ങളാൽ പുളയും രാവ്
ആമോദങ്ങളാൽ ഉള്ളം നിറയും രാവ്
ആവേശത്താലെ അധരംനുണയും രാവ്
ആവേശസമാഗമം തുടങ്ങും രാവ്
(മൊഞ്ചുള്ള)

അതിശീഘ്രമിൽ വസ്ത്രം ഊരും
അവളുടെ മുലകൾ അവൻ പിടിക്കും
അതിന്മേൽ മുഖമിട്ടവൻ ഉരസും
അരുതെന്നവളും പറയാൻ ശ്രമിക്കും
(മൊഞ്ചുള്ള)
ആവേശം നിറയുന്നു ആ നേരത്തും
ആഗ്രഹം കുണ്ണ കേറ്റി അടിക്കാൻ തോന്നും
ആവേശം കാട്ടിടാതെ അവൻ കടിക്കും
ആ ഇരു മുലകളും ഞെരിച്ചുടക്കും
(മൊഞ്ചുള്ള)

പഞ്ചാരപ്പൂറ്റിൽ തിരയിളക്കം
പണ്ണൽ കൊള്ളാൻ അവളിലും തിടുക്കം
പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് മലർത്തിക്കിടത്തി
ഷെഡ്‌ഡിയൂരി പൂറിൽ നക്കി
(മൊഞ്ചുള്ള)

നക്കി നാക്ക് കയറ്റി നക്കി
കന്തിൽ നക്കി കടിച്ച് നക്കി
കന്ത് കടിച്ച് കടിച്ച് കുടഞ്ഞു
വലിച്ച് നക്കി കടിച്ച് തുപ്പി
(മൊഞ്ചുള്ള)

പുളയുന്നെ അതിസുന്ദരിപ്പെണ്ണ്
പുതുമാരൻ പൂറ്റിനുള്ളിൽ നക്കിടുമ്പോൾ
പൂമേനി തഴുകിത്തഴുകി അവൻ കുഴങ്ങി
ഇക്കിളിയാലേ അവളും ചിണുങ്ങി
(മൊഞ്ചുള്ള)

കുണ്ണയെടുത്തു കന്തിലുരസി
പണ്ണുതുടങ്ങി പെണ്ണ് നടുങ്ങി
കട്ടിൽ മുകളിൽ ശബ്ദമുയർന്നു
ചന്ദനമേനി പൂത്തുവിടർന്നു
(മൊഞ്ചുള്ള)
പുതുമാരൻ സമീറിന്റെ കുണ്ണ കയറുമ്പോൾ
പുതുനാരി സുഹ്റയ്ക്ക് കടി കൂടുന്നു
കടി മാറ്റാൻ അവൻ കട്ടിൽ കുലുക്കിടുന്നു
കടിമൂത്തു അവൾ എന്തോ പറഞ്ഞിടുന്നു
(മൊഞ്ചുള്ള)

ആഹ് ആഹ് ശബ്ദമാകെ ഉയർന്നിടുന്നു
ആരതിമൂത്ത് അവൻ ആഞ്ഞു അടിച്ചിച്ചിടുന്നു
പ്ലക്ക് പ്ലക്ക് ശബ്ദമാകെ ഉയർന്നിടുന്നു
കട്ടിന്മേലെ അവർ സ്വർഗം പണിതീടുന്നു
(മൊഞ്ചുള്ള)

ഇരുവരും പണ്ണി വീണ്ടും പണ്ണി
ഇടതടവില്ലാതാഞ്ഞു പണ്ണി
അടിയിട ഞൊടിയിട ഉറഞ്ഞു പണ്ണി
അടിമുതൽ ഒടുവരെ അറിഞ്ഞു പണ്ണി
(മൊഞ്ചുള്ള)

കട്ടിൽ കട്ടിൽ എന്ത് കട്ടിൽ
പണ്ണുംനേരം എന്ത് കട്ടിൽ
ഡൺലപ്മെത്തയിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങി
ടപ് ടപ്പ് അകമിൽ ശബ്ദം പൊങ്ങി
(മൊഞ്ചുള്ള)

ആഹ് ആഹ് ആഹ് ആഹ് ആഹ്
ഇക്കാ ഇക്കാ ഒന്ന് വേഗം
കയറ്റ് ഇക്കാ ഇറക്ക് ഇക്കാ
ഉറക്ക് ഇക്കാ കറക്ക് ഇക്കാ
(മൊഞ്ചുള്ള)

ആഹ് ആഹ് മോളെ എനിക്ക്
വെള്ളം പോണു മോളെ
ഇക്ക എനിക്കും വെള്ളം പോണു
നമുക്കൊരുമിച്ചാക്കാം പോക്ക്
(മൊഞ്ചുള്ള)
പുതുനാരി പുതുവെള്ളം പുറപ്പെടുന്നെ
പുതുമാരൻ കിതച്ചൊന്നു മയങ്ങിടുന്നേ
അടുത്തങ്കം തുടങ്ങാനായി അവർ ഒരുങ്ങും
അതിങ്ങനെ എത്ര കാലം തുടർന്ന് പോകും
(മൊഞ്ചുള്ള)

Leave a Reply