മീര ആഫ്രിക്കയിൽ (Meera Menon)

Posted by

 

പ്രിയപ്പെട്ട കമ്പി കുട്ടൻ. . എന്റെ മീര ആഫ്രിക്കയിൽ എന്ന നോവൽ തുടർന്നു എഴുതാൻ
താല്പര്യമാണ്  എന്ന് കാണിച്ചു പോസ്റ്റ് കണ്ടു.. എഴുതു ന്നതിൽ വിരോധനം ഇല്ല… പക്ഷെ
ചെറിയ നിലവാരം എങ്കിലും ഉണ്ടെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തണം… എന്റെ തൂലിക നാമം അതിൽ
വെക്കരുത്… എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കരുതും ഞാനാണ് എഴുതിയതു എന്ന്. … നോവൽ ഞാൻ മനഃപൂർവം
നിറുത്തിയതല്ല… എനിക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോരേണ്ടി വന്നു… കുറച്ചു
മാസങ്ങൾക്കകം പുതിയ ഒരു ത്രെഡ്ഡു മായി മീര മേനോൻ തീർച്ചയായും തിരികെ വരും…

 

ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റ്‌ പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടും മീര മേനോന്‍ എന്ന
പ്രിയപ്പെട്ട writer ന്റെ റിക്വസ്റ്റ് നെ മാനിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു വായനക്കാരുടെ
അറിവിലേക്കായി…പിന്നെ മീരയോട്‌ ഈ സൈറ്റ് എന്നും കടപെട്ടിരിക്കും …മീരക്ക് അടുത്ത
ജോലി ഉടന്‍ ശരിയായി പുതിയ ത്രെഡമായി വരാന്‍ കഴിയട്ടെ എന്ന് നമ്മള്‍ എല്ലാം
പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു by:[email protected]

Leave a Reply